univ_cuza_is.jpgReprezentanţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca lansează proiectul „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior”, finanţat în cadrul Programului Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – Fondul Social European.

Prof. univ. dr. Panaite Nica, managerul proiectului, a declarat, luni, prin intermediul unui comunicat de presă, că obiectivul general al proiectului este crearea unei comunităţi universitare implicate în evoluţia şi restructurarea învăţământului superior prin adoptarea metodelor de lucru, instrumentelor şi sistemelor managementului calităţii totale, adecvate cerinţelor în schimbare ale grupului ţintă.


Potrivit comunicatului, grupul ţintă al proiectului este format din persoane implicate în dezvoltarea politicilor în învăţământul superior; persoane cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior precum rectori, prorectori, directori generali administrativi, decani, prodecani, şefi de catedre, directori de departamente, şefi de compartimente etc.; experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional; membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi (membri ai Senatelor universităţilor, ai Consiliilor facultăţilor); membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/ facultate; persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare (titularii de disciplina, tutorii de practica, tutori de programe); persoane implicate în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/ facultate; membri ai partenerilor sociali; studenţi.
Proiectul va fi implementat până în luna noiembrie 2013. AGERPRES