Lansarea proiectului Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională este o oportunitate pentru tineri de a-şi materializa ideile de afaceri şi de a se integra cu succes în societatea în schimbare a României secolului XXI.

Proiectul Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională se derulează în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS-DRU) şi este finanţat din Fondul Social European în baza contractului nr. POSDRU/92/3.1/S/62353.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani (ianuarie 2011 – decembrie 2013), fiind implementat de Universitatea Politehnică Bucureşti prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră în parteneriat cu Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare şi S.C. Active Consulting & Training SRL.

Obiectivul general al proiectului Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională este acela de a informa şi de a forma în domeniul antreprenorial angajaţi şi personal de conducere din întreprinderi, precum şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, avand ca scop creşterea abilităţii grupului ţintă de a materializa idei de afaceri, precum şi asigurarea unor oportunităţi sporite pentru participarea activă şi creşterea adaptabilităţii pe o piaţă a muncii flexibila şi inclusivă.

Pe termen lung, proiectul Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională generează efecte care-i asigură sustenabilitatea şi care vizează:

(a) dezvoltarea competenţei antreprenoriale şi a abilităţilor de iniţiere a afacerilor pentru un număr de 500 de persoane, prin activităţi de informare şi de formare specifice în domeniu, precum şi certificarea a 95% dintre participanţii la programul de formare acreditat în domeniul educaţiei antreprenoriale;

(b) îmbunătăţirea abiliăţilor grupului ţintă de a dezvolta şi implementa proiecte, idei de afaceri, în scopul creşterii competitivităţii mediului de afaceri românesc;

(c) valorificarea mai bună a oportunităţilor de pe piaţa muncii prin crearea unui network şi a Centrului de Asistenţă Antreprenorială, cu adresabilitate directă către cei care doresc să iniţieze o afacere/activitate independentă.

Proiectul Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională contribuie astfel prin obiectivele sale la realizarea scopului axei prioritare 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” şi ale domeniului major de interventie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”.

Pentru mai multe informaţii puteţi vizita site-ul www.ccoc.pub.ro şi o puteţi contacta pe Simona Hainagiu, asistent de proiect la Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră, Universitatea Politehnică Bucureşti, Tel: 021 402 8302, e-mail: simona.hainagiu@upb.ro.