Pe 27 iunie la București a avut loc lansarea documentului de viziune “Semințe de viitor. Învățământul Superior românesc 2025” elaborat în cadrul proiectului Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior din România.

În cadrul aceluiași eveniment a fost lansată spre dezbatere publică “Cartea verde a învățământului superior din România în 2025” – un document care reunește propuneri de politici în domeniul învățământului superior pentru orizontul de timp 2025.

Vorbitori în cadrul evenimentului au fost: Prof Univ Dr. Adrian Curaj, Director General UEFISCDI; Marius Ghenea, Business Angel și Profesor de Antreprenoriat la Maastricht School of Management EMBA Program; Anca Harasim, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane în Romania și Prof. Dr. Ing. Radu Muntean, Rector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Lansarea documentului de viziune încheie o etapă consultativă importantă, la actori și decidenți din învățământul superior. Documentul este o chemare la leadership pentru toți cei implicați în învățământul superior.

Lansarea spre dezbatere publică a „Cărții Verzi” deschide o noua etapă de consultare în cadrul proiectului, etapă ce va dura două luni. Toți actorii implicați în învățământul superior sunt invitați să transmită feed-back cu privire la politicile propuse în „Cartea Verde” pe care o pot consulta pe site-ul proiectului www.edu2025.ro.

La finalul procesului de consultare va fi elaborată „Cartea Alba a Învățământului Superior Românesc” care va conține recomandări în privința politicilor publice din învățământul superior menite să imprime direcția viziunii pentru orizontul de timp 2025.

Scopul proiectului “Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc” constă în elaborarea unei viziuni strategice privind dezvoltarea sistemului de învățământ superior românesc la orizontul de timp 2025.

Pentru atingerea acestui obiectiv principal, proiectul are la baza un amplu proces de consultare cu experți și actori cheie din sistem, consultare realizată în mai multe etape (utilizând metodologia de tip foresight).

Proiectul “Calitate si Leadership pentru Învățământul Superior Românesc” este unul dintre cele cinci proiecte strategice pentru învățământul superior derulate de CNCSIS, CNFIS si UEFISCDI și finanțate prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.