A fost promulgată legea prin care pot fi înfiinţate clase pentru minorităţi cu un număr mic de elevi

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, pe 11 martie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei naţionale 1/2011. Legea prevede că în localităţile în care există cerere pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale se pot înfiinţa clase cu efective mai mici decât minimul prevăzut.

Actul normativ mai stipulează că “organizarea, reorganizarea, desfiinţarea oricăror formaţiuni de studiu inclusiv cel simultan pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale existente se poate realiza cu avizul conform al Ministerului Educaţiei Naţionale, Comisiei de învăţământ şi tineret a Consiliului Minorităţilor Naţionale, aflat în coordonarea Departamentului de Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi/sau al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul României”.

“În situaţii excepţionale, formaţiunile de studiu pentru antepreşcolari, preşcolari sau elevi pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale pot funcţiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea direcţiei pentru minorităţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul României, care solicită exceptarea de la prevederile legii”, mai prevede actul normativ.

Conform acestuia, prevederile se aplică şi formaţiunilor de studiu în limba română atunci când acestea funcţionează în zone unde ponderea unei minorităţi etnice este majoritară. În aceste situaţii, avizul conform, respectiv aprobarea se realizează de direcţia de specialitate competentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Prevederile se aplică doar formaţiunilor de studiu ce cuprind, conform legii, grupe, clase sau ani de studiu. “Aplicarea prevederilor (…) nu poate avea ca efect pierderea personalităţii juridice de către unităţile de învăţământ singulare”, stipulează actul normativ.

De asemenea, legea prevede că Ministerul Educaţiei dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului preuniversitar în România, în termen de trei luni de la sfârşitul anului şcolar. Acelaşi termen este prevăzut şi pentru raportul privind starea învăţământului superior.

Potrivit legii, concomitent sunt prezentate direcţiile şi priorităţile de dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi universitar.

Legea a fost iniţiată de şapte deputaţi şi senatori de la toate partidele şi formaţiunile parlamentare, însă a fost amendată în comisiile de specialitate.

Anul trecut, preşedintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea acestui act normativ care modifica Legea Educaţiei, motivând că prezintă neclarităţi, fiind incomplet în reglementare. AGERPRES