A fost promulgată legea prin care reprezentantul elevilor în consiliul de administraţie are drept de vot

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care reprezentantul elevilor va avea drept de vot în şedinţele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ din ciclul liceal şi postliceal.
Articolul 96, alin. 2, al acestei legi a fost completat în Senat în sensul că “în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, din cota rezervată părinţilor, un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor care a împlinit 18 ani”.

Iniţiatorii, deputaţi PNL, PP-DD, PC, PSD, UDMR şi de la minorităţi, au modificat şi articolul 96, alin.3, al Legii educaţiei naţionale, stipulând faptul că la şedinţele consiliului de administraţie participă de drept reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din unitatea cu statut de observator. La aceste şedinţe cu statut de observator participă şi reprezentantul elevilor din cadrul unităţii de învăţământ cu ciclu gimnazial.

O altă modificare adusă Legii educaţiei vizează completarea aceluiaşi articol 96 cu un nou alineat, 4 prim, care prevede că preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative din unitatea de învăţământ şi ai elevilor la toate şedinţele consiliului de administraţie. AGERPRES