A fost promulgată legea privind corelarea criteriilor de competenţă cu durata mandatului funcţiilor de conducere din învăţământ

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 17 iunie, legea care vizează punerea în acord a mandatului funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi de director la casa corpului didactic, care este de patru ani, şi condiţiile de ocupare a acestor funcţii privind calificativul anual şi eventuale sancţiuni care se iau în considerare pentru ultimii cinci ani.

“Numirea în funcţiile de director şi director adjunct, ca urmare a promovării concursului, în conformitate cu legislaţia în vigoare, se realizează pentru o perioadă de patru ani. Faţă de cele prezentate anterior, deşi inspectorii şcolari, inspectorii şcolari generali, inspectorii şcolari generali adjuncţi şi directorii caselor corpului didactic încheie un contract de management cu ministrul Educaţiei Naţionale pe o perioadă de patru ani, cât este perioada unui mandat, calificativele solicitate la înscriere fac referire la ultimii cinci ani”, se arată în expunerea de motive a legii pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Modificarea propusă se referă la coroborarea perioadelor pentru care se solicită calificativele “foarte bine” cu durata mandatului, respectiv eliminarea discriminării dintre funcţiile de director, director adjunct şi funcţiile de inspector şcolar, inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct cu privire la aceste condiţii.

Iniţiatorii legii – parlamentari de la UDMR, PSD, PNL, ALDE, PMP, independenţi – au solicitat actualizarea în mod corespunzător a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare aprobat de Ordinul nr. 5558/2011, precum şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic aprobat de Ordinul nr. 5557/2011, cu modificările şi completările ulterioare. AGERPRES