A fost publicat Ghidul Erasmus+

erasmus_logo.jpgOrganizaţiile care doresc să solicite finanţare în 2014 în cadrul Erasmus+ , noul program al Uniunii Europene pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport, pot începe pregătirea cererilor de grant începând joi, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). Potrivit sursei citate, a fost publicat noul ghid al programului Erasmus+, care conţine informaţii detaliate privind modalităţile de solicitare a finanţării.

Programul este deschis organizaţiilor din domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului, acestea putând solicita finanţarea online, începând cu sfârşitul lunii ianuarie. Persoanele fizice nu pot solicita direct un grant, ci trebuie să ia legătura cu universitatea, cu colegiul sau cu organizaţia de care aparţin, care vor solicita grantul.

“Procesul de lansare a programului Erasmus+ este în prezent în etapa finală şi suntem pregătiţi pentru etapa de implementare. Încurajez organizaţiile să studieze cu atenţie ghidul programului, pentru a se asigura că vor fi pe deplin pregătite în momentul în care procesul de solicitare a finanţării va începe online. Datorită creşterii cu 40% a bugetului Erasmus+, peste 4 milioane de persoane, inclusiv studenţi, stagiari, cadre didactice şi voluntari, vor beneficia de granturi în următorii şapte ani”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, potrivit comunicatului citat.

În 2014 vor fi disponibile, în cadrul programului Erasmus+, fonduri în valoare de 1,8 miliarde euro pentru: a promova oportunităţile de mobilitate deschise studenţilor, stagiarilor, cadrelor didactice şi altor categorii de personal implicat în învăţământ, tinerilor care participă la schimburile destinate lor şi voluntarilor (termenul pentru depunerea cererilor vizând proiecte care implică mobilitate este 17 martie 2014); a crea sau a consolida parteneriate între instituţiile şi organizaţiile din domeniul învăţământului, formării profesionale şi tineretului, pe de o parte, şi operatorii economici, pe de altă parte (termenul pentru depunerea cererilor este aprilie 2014); a susţine dialogul şi a dezvolta o bază de cunoştinţe necesare pentru realizarea reformei în sistemele de educaţie, de formare profesională şi în cele care vizează tineretul.

Consorţiile, organizaţiile şi grupurile de coordonare pot depune o singură cerere în numele mai multor organizaţii. “Pe lângă universităţi şi instituţii de formare profesională, vor beneficia de finanţare, pentru prima dată, noi parteneriate inovatoare: aşa-numitele ‘Alianţe ale cunoaşterii’ şi ‘Alianţe ale competenţelor sectoriale’ vor crea sinergii între educaţie şi muncă, permiţând instituţiilor de învăţământ superior, furnizorilor de formare profesională şi întreprinderilor să promoveze inovarea şi spiritul antreprenorial şi să dezvolte noi programe de învăţământ şi noi calificări pentru a atenua problema deficitului de competenţe”, se mai menţionează în comunicat.

În domeniul sportului, accentul se pune pe proiecte transnaţionale care susţin sportul de masă şi care “abordează provocări transfrontaliere precum ‘aranjarea’ meciurilor, dopajul, violenţa şi rasismul şi care favorizează buna guvernanţă, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, incluziunea socială şi activitatea fizică pentru toţi”. AGERPRES