pamfil_doru.jpgRectorul USAMV Cluj-Napoca, prof.dr. Doru Pamfil, a fost confirmat în această funcţie de către Ministerul Educaţiei pe 23 ianuarie. Rectorul și președintele Senatului, prof.dr.Liviu Mărghitaș, au semnat Contractul managerial pentru perioada 2012 – 2015 pe 26 ianuarie 2012.

Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în contractul managerial, Rectorul USAMV, prof. dr. Doru Pamfil, a desemnat prorectorii Universității: prorector Educație și învățământ – prof. dr. Ioan Rotar, prorector Cercetare și inovare – prof. dr. Carmen Socaciu, prorector Dezvoltare instituțională – prof. dr. Augustin Vlaic, prorector Probleme Sociale și studențești – conf. dr. Adrian Oros, Prorector Calitate și resurse umane – conf. dr. Ioana Pop, prorector Relații Internaționale – conf. dr. Andrei Mihalca. Directorul general administrativ rămâne în continuare ec.Viorel Poruțiu.

Studenții au ales pentru funcția de Prefect al studenților și membru în Consiliul de Administrație pe studentul masterand Adrian Morariu de la Facultatea de Horticultură.
Au fost selectați prin concurs public și decanii celor patru facultăți, ca membrii ai Consiliului de Administrație: Facultatea de Agricultură – prof. dr. Roxana Vidican, Facultatea de Horticultură – prof. dr. Radu Sestraș, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii – prof. dr. Vioara Mireșan, Facultatea de Medicină Veterinară – prof. dr. Cornel Cătoi.

Prodecanii desemnați de cei patru Decani și selectați de către Rector sunt: Facultatea de Agricultură – Educație și învăţământ: conf. dr. Dan Vărban, – Cercetare și inovare: şef lucr. dr. Elena Mudura, – Probleme Sociale și studenţești: şef lucr. dr. Leon Muntean; Facultatea de Horticultură – Educație și învăţământ: prof. dr. Mitre Viorel, – Cercetare și inovare: lector dr. Jitea Mugurel, – Probleme Sociale și studenţești: şef lucr. dr. Adrian Zaharia; Facultatea de Zootehnie – Educație și învăţământ: conf. dr. Dan Dezmirean, – Cercetare și inovare: conf. dr. Mirela Cadar, – Probleme Sociale și studenţești: conf. dr. Cighi Vasile; Facultatea de Medicină Veterinară – Educație și învăţământ: prof. dr. Mircea Mircean, – Cercetare și inovare: prof. dr. Ioan Marcus, – Probleme Sociale și studenţești: şef lucr. dr. Alexandru Gudea.

Membrii Consiliului de Administrație și prodecanii facultăților au fost validați de Senatul universitar în data de 24 ianuarie 2012. Alegerile pentru directorii de departamente au fost finalizate în data de 3 februarie 2012, fiind aleși în cadrul ședințelor de departament: Facultatea de Agricultură: Științele solului și mecanizare – prof. dr. Ioan Drocaș, Cultura plantelor – prof. dr. Gavril Ambrozie Morar, Protecția mediului și a plantelor – prof. dr. Ioan Oroian, Ingineria produselor alimentare – prof. dr. Maria Tofană, Facultatea de Horticultură :Horticultură și peisagistică – prof. dr. Dănuț Nicolae Măniuțiu, Silvicultură – conf. dr. Liviu Holonec, Științe Economice – conf. dr. Felix Arion, Măsurători terestre și Științe exacte – prof. dr. Mircea Ortelecan, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii: Discipline fundamentale – biotehnologii – prof. dr. Augusta Lujerdean, Discipline tehnologice zootehnie – prof. dr. Grigore Onaciu , Facultatea de Medicină Veterinară: Preclinici – prof. dr. Aurel Damian, Producții animaliere și siguranța alimentară – prof. dr. Marian Mihaiu, Paraclinici – conf. dr. Nicodim Iosif Fiț, Clinici – prof. dr. Ioan Ștefan Groza.