Institutul Român de Educaţie a Adulţilor (IREA) anunţă cea de-a III-a Conferinţă Naţională de Educaţie a Adulţilor, cu tema 10 ani de dezvoltare europeană în educaţia adulţilor. Realizări şi provocări în atingerea obiectivelor ’’Lisabona 2010’’, în perioada 19 -21 martie 2010, Timişoara. Deschiderea oficială va avea loc în data de 19 martie, ora 13.00, în Aula Magna, a Universităţii de Vest Timişoara.


Conferinţa se doreşte a fi un eveniment de tipul „retrospectivă şi perspective viitoare” menit să faciliteze analiza progresului obţinut până în 2010 şi să identifice obiectivele şi modalităţile de acţiune pentru următorii 10 ani, în special în educaţia adulţilor în România, în concordanţă cu tendinţele şi dezvoltările europene.


Concepută de Consiliul European la Lisabona în martie 2000, Strategia de la Lisabona, cunoscută şi ca Programul Lisabona sau Procesul Lisabona, este o acţiune şi un plan de dezvoltare, care doreşte să transforme Uniunea Europeană în „cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă să susţină creşterea economică cu slujbe mai multe şi mai bune, şi o coeziune socială mai mare [….] până în 2010”. Deci, 2010 va fi un an de însumare şi evaluare a progreselor naţionale şi europene în educaţie şi formare.

Evenimentul pe care îl propune IREA, deşi înscris în seria evenimentelor naţionale, este unul cu participare internaţională, de aceea, împreună cu experţi de nivel european, se intenţionează a se compara realizările româneşti în educaţia continuă a adulţilor, în raport cu dezvoltările la nivel european, reflectând la ceea ce s-a realizat sau nu, cum s-a realizat şi de ce, pentru ca, pe baza concluziilor şi a „lecţiilor învăţate”, să se reflecteze apoi asupra a ceea ce este de făcut în următoarea decadă.

La conferinţă va fi de asemenea lansată pentru consultare, prin decizia oficială a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Strategia naţională de învăţare pe parcursul întregii vieţi.
Mai multe detalii referitoare la programul conferinţei, înscriere, cazare găsiţi pe site-ul www.irea.ro.


Parteneri: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă , Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor , Primăria Municipiului Timişoara, Casa de Cultură , Universitatea de Vest din Timişoara