Primul proiect LLP-LdV/IVT/2012/RO/251 de la Colegiul Tehic „Ion D. Lăzărescu” din Cugir se derulează începând cu data de 12 martie 2013 şi va fi finalizat pe 23 aprilie 2014. Grandul acordat de CE pentru acest proiect este de 67.678 euro.
Elevii selectaţi conform procedurii proiectului, vor avea şansa de a efectua stagiul de pregătire practică de 4 săptămâni, la standarde europene, la Organizaţia de primire VITALIS GmbH, care este în asociaţie cu Camera de Comerţ şi industrie (IHK- Leipzig) şi Cooperaţia meşteşugarilor (HWK-Handwerkskammer zu Leipzig), Centrele de formare profesionala din Leipzig, ZAW- pentru Camera de Comerţ şi industrie, iar în timpul liber elevii se vor bucura de un program lingvistic şi cultural foarte diversificat.

Grupul de participanţi este format din 25 de elevi, care vor fi în anul şcolar 2013-2014, în clasa XI, liceu tehnologic, profil tehnic, calificarea tehnician operator tehnica de calcul şi tehnician proiectant CAD. Elevii, părinţii, cadrele didactice şi toţi cei interesaţi sunt rugaţi să consulte cele două panouri ale proiectului amplasate la etajul doi în clădirea nouă.

FLEXEL are ca obiectiv dobândirea de către elevi a unei prime experienţe profesionale în context european. Un alt obiectiv pe care proiectul şi-l propune este îmbunătăţirea sistemelor de asigurare a calităţii în instituţia noastră de învăţământ prin cuantificarea valorii adăugate şi adaptarea la cerinţele contextului sectorial şi naţional, încurajarea utilizării rezultatelor, a produselor finale şi a schimbului de bune practici în activitatea de instruire practică, promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii culturale .