univ_politehnica_buc.jpgAbsolvenţii de liceu care au promovat examenul de bacalaureat se vor putea înscrie în zilele următoare pentru admiterea la facultate.

Astfel, perioada de înscriere pentru admiterea la Universitatea Politehnica din Bucureşti este cuprinsă între 12 şi 19 iulie, potrivit site-ului instituţiei de învăţământ.
Perioada de preînscriere online este cuprinsă între 1 aprilie – 11 iulie iar candidaţii preînscrişi online beneficiază de o reducere de 10% din taxa de înscriere, care este de 100 lei.

Absolvenţii de liceu care doresc să devină studenţi ai Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine şi care nu posedă un certificat de competenţă lingvistică vor susţine în data de 18 iulie testul de competenţă în limbi străine.

Probele de concurs vor fi susţinute în 21 şi 22 iulie.
UPB va organiza admiterea pe baza a două probe la facultăţile Energetică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Transporturi, Inginerie Aerospaţială, Inginerie în Limbi Străine, Ştiinţe Aplicate.

Admiterea se va face pe baza unei probe orale interviu şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat la Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Facultatea de Inginerie Medicală, dar şi Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor.

Facultăţile Universităţii din Bucureşti vor organiza examenele de admitere între 21 şi 25 iulie iar înscrierile se vor desfăşura între 10 şi 18 iulie. Înscrierile pentru cea de-a doua sesiunea de admitere se vor face între 5 şi 12 septembrie iar examenele vor avea loc între 15 şi 19 septembrie.
Numărul de locuri la buget propus de Universitatea din Bucureşti pentru studiile universitare de licenţă este de 5.150 iar pentru locurile cu taxă s-au solicitat 4.636 de locuri.
Pentru studiile masterale, numărul total de locuri la buget propuse se ridică la 4.426 şi pentru locurile cu taxă, la 4.192.

Potrivit reprezentanţilor UB, o noutate a admiterii pentru anul universitar 2014-2015 îl reprezintă eseul motivaţional.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti va organiza la 23 iulie examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul 2014 – 2015 la cele patru facultăţi: Medicină, Farmacie, Medicină Dentară şi Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Potrivit UMF, înscrierile vor avea loc în perioada 14 – 18 iulie, între orele 9,00 şi 15,00, la secretariatele facultăţilor.

Înscrierile pentru admiterea la programele de licenţă cu frecvenţă de la Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti se fac în perioada 15 – 18 iulie.

Pentru programele de licenţă la distanţă şi cu frecvenţă redusă, înscrierile au loc în intervalul 16 – 18 iulie, respectiv 21 – 25 iulie.

Admiterea se face pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional iar pentru programele de studii cu predare în limbi străine candidaţii vor susţine şi o probă de competenţă lingvistică.

În anul universitar 2014-2015, ASE scoate la concurs peste 5.500 de locuri pentru admitere, dintre care 2.824 la buget.

Cele 11 facultăţi ale ASE oferă 31 de programe de studii în limbile română, engleză, franceză şi germană.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative va scoate la concurs pentru anul universitar 2014-2015, la admiterea la studii universitare de licenţă, 800 de locuri alocate de la buget şi 280 de locuri la taxă.

Facultatea de Administraţie Publică va scoate la concurs 175 de locuri la buget şi 25 cu taxă, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice – 250 de locuri la buget şi 180 cu taxă, Facultatea de Management – 75 de locuri la buget şi 25 cu taxă, Facultatea de Ştiinţe Politice – 300 de locuri la buget şi 50 cu taxă.

La Facultatea de Administraţie Publică, înscrierea candidaţilor se face între 14-19 iulie iar proba se va susţine pe 22 iulie, la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice înscrierea candidaţilor se va face între 14-18 iulie, proba de concurs fiind programată pe 20 iulie. La Facultatea de Management, înscrierea va avea loc între 11-17 iulie, cu proba pe 19 iulie, iar la Facultatea de Ştiinţe Politice, la cea de-a doua sesiune de pretestare, înscrierile se face între 15 mai – 8 iulie iar proba se va susţine pe 10 iulie. AGERPRES