tgjob2.jpgUniversitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău este preocupată permanent de cunoaşterea modului în care absolvenţii săi se racordează la piaţa muncii. În întâmpinarea acestei nevoi şi în completarea propriilor sale acţiuni specifice în acest sens, ea a devenit, începând cu iunie 2010, prin intermediul Departamentului de Consiliere Profesională, partener în implementarea proiectului „Absolvenţii şi piaţa muncii. Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor în învăţământul superior”.

Acesta este un proiect strategic, implementat de UEFISCSU – CNFIS în colaborare cu Institutul INCHER – Kassel, Germania şi este co-finanţat din Fondul Social European, în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă”, secţiunea „Învaţă o meserie!”, cod POSDRU/60/2.1/S/41750.

În proiect sunt implicate peste 60 de universităţi publice şi private din România care şi-au propus să urmărească evoluţia profesională a absolvenţilor săi din două promoţii, respectiv 2005 şi 2009.

Organizatorii proiectului la nivel naţional consideră că aspectul cel mai dificil al acestor studii este asigurarea unei rate de răspuns bune, corespunzător luarea unor măsuri eficiente pentru creşterea ratei de răspuns. Tocmai de aceea, ei apreciază că până la acest moment al desfăşurării studiului, rata de răspuns la nivel naţional este una îmbucurătoare.

În acest sens, universitatea băcăuană consideră că o rată de răspuns de 12% pentru absolvenţii promoţiei 2005 şi una de 17% pentru absolvenţii promoţiei 2009 confirmă şi susţin rezultatele proiectului naţional.

Întreaga conducere a universităţii salută ideea acestui proiect naţional, îl sprijină integral în derularea sa şi îi doreşte succes deplin, având în vedere deosebita sa importanţă deopotrivă pentru toţi cei implicaţi în procesul formării academice cât şi pentru beneficiarii săi.

Pentru a afla mai multe despre acest proiect puteţi accesa pagina www.dcp.ub.ro, la secţiunea Proiectul Absolvenţii şi piaţa muncii sau http://www.absolvent-univ.ro/.