Acad. Alexandru Surdu, prezent la Conferința Internațională “Ștefan Odobleja” (CISO 2020)

Motto: “Prin studiile privind constituirea gândirii logice, Dr. Ștefan Odobleja descrie și procesele ce duc la formele logice, sau chiar la formalismul ei. Începănd de la tema „principiul rezonanței” (am putea spune: al consonanței) între idei, lucrarea lui Odobleja propune și descrie, sub numele de „principii” câteva metode și căi încă nesemnalate ale gândirii, precum: dinamogenia și inhibiția, nivelarea și denivelarea, instantaneitatea și acțiunea la distanță, suprapunerea, alegerea inversată etc.” Constantin Noica

Președintele Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, acad. Alexandru Surdu, Director al Institutului de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, însoțit de dr. Marian Nencescu, CS III, și dr. Marin Vlada, Conf. univ., membru titular CRIFST, au participat, în perioada 9-11 oct. 2020, la Simpozionul cu tema “83 ani – Cibernetica și legile universale”: lansarea “Psihologiei consonantiste” a lui Ștefan Odobleja, membru post mortem al Academiei Române, medic militar, inventatorul Ciberneticii, precursor al Inteligenței artificiale și al Informaticii, la invitația ing. Ștefan Odobleja jr., președintele Fundației „Ștefan Odobleja”, fiul savantului.

Evenimentul a avut loc la Drobeta-Turnu Severin în memoria savantului Dr. Ștefan Odobleja, și a fost organizat de Fundația „Ștefan Odobleja”, în parteneriat cu Academia Română – Institutul de Filosofie și Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru”, și Comitetul Român de Istoria și Filosofia Știnței și Tehnicii (CRIFST). Cu acest prilej a vut loc deplasarea la Casa Memorială „Ștefan Odobleja”, din localitatea „Ștefan Odobleja”, jud. Mehedinți, unde a fost reconstruită casa unde s-a născut savantul.

În cadrul Simpozionului a fost prezentat site-ul Fundației (https://odobleja.ro/), elaborat în memoria marelui savant, precum și lansarea a două cărți publicate recent la Editura Publicitaria, 2020: “Site-ul dr. Ștefan Odobleja” de Ștefan Odobleja jr. și Marin Vlada, “Ștefan Odobleja în publicistica vremurilor” de Ștefan Odobleja jr. și Tudor Rățoi. De asemenea, au fost lansate și următoarele cărți: Alexandru Surdu. “Filosofia pentadică IV. Teoria Ființei”, Editura Academiei Române, 2020, și Marian Nencescu, “Delicii istorico-literare”, București, Editura Detectiv Literar, 2020.

Recent, din inițiativa DIS – Divizia de Istoria Ştiinţei a CRIFST, în colaborare cu Fundația „Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin, s-a finalizat elaborarea Bibliotecii digitale “Ștefan Odobleja”, https://odobleja.ro/2020/08/11/biblioteca-digitala-cu-opera-lui-stefan-odobleja/. Fundația „Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu Severin a fost înființată în anul 1999 de către ing. Ștefan Odobleja jr., fiul savantului dr. Ștefan Odobleja.