univ vasile goldis.jpg Universitatea de Vest Vasile Goldiş şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România organizează, în perioada 18-20 octombrie, la Palatul Cultural şi Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, Sesiunea Ştiinţifică de Toamnă „Ştiinţa şi Filosofia Vieţii”.

Preşedintele comitetului de organizare este Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, general (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, iar membri: prof. dr. ing. Ion Basgan, prof. univ. dr. Vicepreşedinte AOSR, prof. univ. dr. Adrian Badea, Vicepreşedinte AOSR, Doru Sabin Delion, Secretar ştiinţific AOSR. Comitetul de organizare local are în componenţă: prof. univ. dr. Aurel Ardelean – preşedintele UVVG, prof. univ. dr. ing. Petru Andea, prof. univ. dr. Gallia Butnaru, prof. univ. dr. Georgeta Nichita, prof. univ. dr. Mircea Popoviciu, prof. univ. dr. Nicolae Robu, prof. univ. dr. Valeriu Tabără, secretar Mihail Căruţaşu.

Tematicile sesiunii ştiinţifice sunt domeniul filosofiei: Semnificaţii filosofice ale cercetării naturii vii; Filosofii naturalişti şi spiritualişti despre lumea vie; Biogeneza şi antropogeneza (evoluţionism şi creaţionism); Conştiinţă şi conştienţă în filosofia vieţii. Domeniul ştiinţelor biologice: Biologia – o ştiinţă mereu vie; Biodiversitatea – premiză a vieţii; Ecologia şi protecţia ecosistemelor; Biologia şi dezvoltarea durabilă; Biotehnologiile şi progresul social. Domeniul ştiinţelor agricole, silvice şi medicină veterinară: Agricultura şi dezvoltarea durabilă; Agrozootehnia, silvicultura şi medicina veterinară în condiţiile evoluţiei climei; Biodiversitatea şi conservarea ei; Relaţiile om – animale: aspecte etice şi legislative; Produse agro-alimentare sănătoase; Agrozootehnia, silvicultura şi medicina veterinară – probleme ecologice şi de protecţia mediului; Agrozootehnia, silvicultura, medicina veterinară şi biotehnologiile.

În rândurile AOSR fac parte personalităţi ştiinţifice din S.U.A., Canada, Franţa, Germania, Austria, Elveţia, Italia, Luxemburg, Ungaria, Bulgaria, China, Africa de Sud, Australia etc. din care 10 sunt din rândul oamenilor de ştiinţă români de peste hotare ca prof. dr. Emil Palade, laureat al premiului Nobel, prof. dr. Anghel Rugina, prof. Irinel Dagan – SUA, prof. Ilie Gilbert – Brazilia şi alţii.