parinti.jpgInspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar (FNAP-ÎP) au încheiat un acord de parteneriat educaţional cu scopul intensificării colaborării şi dezvoltării activităţilor în relaţia partenerială şcoală-elevi-părinţi. Acordul are ca scop şi creşterea calităţii actului educativ în unităţile de învăţământ din Bucureşti, a declarat inspectorul în cadrul IŞMB, Marian Banu. Potrivit acestuia, acordul de parteneriat a fost semnat de preşedintele FNPA-ÎP, Mihaela Gună, şi inspectorul general Constantin Trăistaru.

Obiectivele parteneriatului vizează printre altele şi realizarea unei conexiuni mai bune a unităţilor de învăţământ cu mediul economic, comunitatea locală, societatea civilă, ONG-urile în vederea creşterii calităţii educaţiei civice a părinţilor şi copiilor.

Alte scopuri ale acordului vizează susţinerea şi promovarea unor activităţi cu caracter social, cultural, profesional, economic, educaţional, şi sportiv ale copiilor şi părinţilor în colaborare cu unităţile de învăţământ şi IŞMB. Alte obiective ale actului semnat se referă la realizarea de parteneriate între şcoli şi asociaţiile de părinţi, asigurarea consilierii asociaţiei de părinţi privind realizarea de proceduri referitoare la activităţile comune în vedere respectării prevederii legale. AGERPRES