elevi_in clasa.jpgActele de studii pentru învăţământul preuniversitar vor fi însoţite de un supliment descriptiv de tip Europass care certifică dobândirea competenţelor calificării profesionale, informează un comunicat al Guvernului. Executivul a modificat şi completat o hotărâre privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

Potrivit actului normativ, persoanele care au depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare şi care au finalizat învăţământul primar în cadrul programului „A doua şansă” vor primi un certificat care să ateste absolvirea acestui nivel de studii.

Hotărârea aprobată de Guvern menţine formatul actelor de studii care au fost eliberate absolvenţilor din sistemul românesc de învăţământ, agreate pe piaţa muncii din ţările Uniunii Europene, şi armonizează conţinutul documentelor respective cu nivelurile de calificare ale Cadrului Naţional al Calificărilor şi cu nivelurile de referinţă ale Cadrului European al Calificărilor în raport cu sistemul actual de formare profesională iniţială. AGERPRES