inaugurare scoala.jpgInspectorii sanitari din Direcţiile de Sănătate Publică vor efectua, în perioada 18 – 27 septembrie, verificări în şcoli, internate şi cabinete medicale şcolare pentru asigurarea activităţilor şcolare, dar şi a asistenţei medicale în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare, inclusiv a imunizărilor obligatorii prevăzute în calendarul naţional de vaccinare.

„Ca în fiecare an, organizăm aceste controale în unităţile de învăţământ, dar şi în cabinetele medicale şcolare pentru a şti care sunt condiţiile igienico-sanitare la debutul noului an şcolar. Pentru neconformităţile depistate se vor acorda termene de remediere a deficienţelor, dar se vor aplica şi sancţiuni contravenţionale, acolo unde este necesar, în conformitate cu legislaţia în vigoare”, a declarat vineri ministrul Sănătăţii, Vasile Cepoi, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.

Conform MS, acţiunile de verificare se vor realiza atât în unităţile din mediul urban, cât şi în cele din mediul rural şi se vor controla condiţiile igienico-sanitare din sălile de clasă, dar şi din incinta unităţii şcolare.

Totodată, se va urmări dacă sălile de clasă au mobilierul specific, dacă iluminatul este suficient, natural şi artificial şi dacă microclimatul este corespunzător şi vor fi inspectate şi laboratoarele, sălile de sport şi atelierele şcolare.

„Inspectorii sanitari vor verifica dacă este asigurată apa potabilă curentă şi vor face analize acolo unde este cazul. Grupurile sanitare, sistemul de canalizare a apelor uzate menajere, dar şi blocurile alimentare din cămine şi internate vor fi controlate în conformitate cu normele aflate în vigoare”, precizează MS în comunicatul de presă.

Vor mai fi inspectate şi internatele şi cabinetele medicale din punct de vedere al condiţiilor igienico-sanitare, al aprovizionării cu apă potabilă, dotarea cu materiale sanitare şi medicamente, dotarea cu materiale de dezinfecţie şi curăţenie. De asemenea, inspectorii vor verifica dacă angajaţii au efectuat controalele medicale periodice. AGERPRES