isj_damb_nov.jpgLa inițiativa Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa şi în colaborare cu Universitatea Valahia și Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, pe 19 noiembrie 2015 s-a organizat o activitate ştiinţifică cu tema “Rolul practicii în formarea competenţelor fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice”.

Activitatea s-a înscris în categoria iniţiativelor promovate pentru identificarea de măsuri cu caracter reglator în desfăşurarea practicii pedagogice, fiind adresată profesorilor de la Universitatea Valahia, inspectorilor şcolari, directorilor, profesorilor metodişti şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară practica pedagogică.

Dezbaterile au reliefat atât punctele tari, cât şi dificultăţile organizării practicii pedagogice, izvorâte în principal din insuficienta comunicare dintre factorii implicați. Directorul Departamentului de Științe ale Educației, conf. Univ. dr. Savu Maria Cristescu, a exprimat întreaga disponibilitate a coordonatorilor de practică pedagogică în identificarea unor soluții vizând îmbunătățirea programelor de formare inițială a cadrelor didactice.

La rândul său, Inspectorul General Adjunct, prof. Istrate Gabriela a propus organizarea unor întâlniri periodice între profesorii universitari cu atribuții în domeniu, profesorii metodiști și inspectorii de specialitate, în scopul colaborării efective, prin conceperea unei fișe standard de evaluare a lecției și a definirii unor criterii comune de monitorizare.

Directorul C.C.D. Dâmbovița, prof. Barbu Daniela a prezentat o statistică privind inserția cadrelor didactice debutante în acest an școlar (151 debutanți), ca rezultat al aplicării unui chestionar online. În final, s-a apreciat eficiența întâlnirii în efortul general de a construi un învățământ mai bun cu profesori mai buni.