Violenţa este un fenomen tot mai frecvent în spaţiul şcolii româneşti. Conform datelor furnizate de către Inspectortul General al Poliţiei, Institutul pentru Cercetarea şi prevenirea Criminalităţii, în 75% din şcolile româneşti au loc acte de violenţă.


Vorbim despre violenţă atunci când elevii se lovesc, se împing, se ameninţă fizic, se intimidează, iau cu forţa obiecte ale celorlaţi. Pun porecle umilitoare, discriminează, sunt agresivi cu profesorii, folosesc telefonul şi internetul pentru mesaje jignitoare despre alţi copii sau cadre didactice. Atunci când profesorii îşi pierd răbdarea, controlul, când ameninţă, utilizează pedepsele fizice, ironia sau umilirea.

Prin intermediul Centrului Copiilor şi Tinerilor Voluntari, Salvaţi Copiii promovează participarea şi voluntariatul copiilor şi tinerilor în activităţile de prevenire a violenţei în mediul educaţional.

Pornind de la dreptul la implicare si participare activă a copiilor, un număr de 100 de voluntari ai Organizaţiei Salvaţi Copii au participat la sesiuni de pregătire pentru derularea unor activităţi interactive cu elevii implicaţi în proiect.

Curricula activităţilor interactive abordează teme precum dezvoltarea personală (autocunoaştere şi intercunoaştere), managementul emoţiilor, comunicarea şi relaţionarea cu ceilalţi, drepturile copiilor, conflictul şi managementul conflictului, violenţa – cauze şi efecte. De asemeni voluntarii implicaţi au fost consultaţi în ceea ce priveşte conţinutul materialelor realizate de către specialişti (conţinutul lecţiilor programului antiviolenţă, pliant, broşură).

Educaţia de la egal la egal are un impact mult mai mare asupra tinerilor, aceştia nu mai percep informaţia transmisă ca fiind ceva care îi obligă, ca fiind un ordin. Adultul, oricât de bine ar fi pregătit are alt statut, nu are acelaşi stil de viaţă ca al tinerilor, a trăit în alte timpuri, alte sisteme. De aceea alături de cadrele didactice formate, voluntarii Salvaţi Copiii derulează activităţi menite să reducă violenţa din mediul şcolar, prin oferirea de alternative de interacţiune nonviolentă, în vederea dobândirii de către copii a unor abilităţi de gestionare a emoţiilor şi adoptarea unui comportament echilibrat cu ceilalţi.

Forumul Naţional al Copiiilor şi Tinerilor

Având tema ”Prevenirea violenţei în mediul şcolar”, Forumul a fost organizat în Bucureşti, în perioada 31.05-02.06.2010. Evenimentul a avut drept scop implicarea copiilor în formularea deciziilor de către autorităţi şi a reunit aproximativ 115 de copii şi tineri, voluntari şi elevi impliacţi în proiectul Tinerii împotriva violenţei, cu vârste între 10 şi 18 ani, provenind din Bucureşti şi alte 14 judeţe din România.

Au fost organizate 3 ateliere de lucru vizând: violenţa în mediul şcolar, violenţa online şi participarea copiilor/ Consiliul Elevilor. Pe parcursul a 3 zile, participanţii şi-au concretiza propunerile sub forma unor proiecte, pe care le-au prezentat reprezentanţilor autorităţilor din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei împotriva copiilor şi respectării drepturilor copilului: Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, Subcomisia pentru Drepturile Copilului a Camerei Deputaţilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi Drepturilor Copilului, Poliţia Capitalei, Consiliul Naţional al Elevilor şi Consiliul Naţional al Audovizualului, la Palatul Parlamentului în data de 02.06.2010.

Principalele concluzii şi recomandări ale copiilor au fost:

Workshop-ul 1. Fenomenul violenţei în mediul şcolar

Concluzii: În mediul şcolar copii se confruntă cu diferite forme de violenţă (fizică, verbală, emoţională). Aceasta se întâlneşte în relaţiile elev-elev, elev-profesor, părinte-profesor.

Copiii au recomandat:

Elaborarea la nivelul fiecărei unităţi şcolare a unui plan de prevenire a violenţei în mediul şcolar, pentru creşterea conştientizării în ceea ce priveşte fenomenul violenţei şi a unui cod de conduită obligatoriu pentru elevi, cadre didactice. Acest plan va trebui să cuprindă acţiuni de intervenţie în cazurile de violenţă, activităţi de informare, cursuri de formare în domeniul prevenirii si gestionării fenomenului violenţei în mediul educaţional.În aceste activităţi va trebui să fie implicat tot personalul din şcoală: cadre didactice, personal auxiliar, paznici, personal medical, dat fiind faptul că actele de violenţă apar în clase, pe culoare, în curtea şcolii etc. Realizarea şi implementarea obligatorie la nivelul unităţilor de învăţământ a unei metodologii eficiente de prevenire şi intervenţie în cazurile de violenţă, care să nu restricţioneze accesul copilului la actul educaţional (de exemplu eliminarea sau exmatricularea) şi să permită rezolvarea comportamentelor problematice chiar în contextul în care acestea apar;

Stabilirea unei persoane responsabile, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, cu preluarea şi rezolvarea cazurilor de violenţă;

Organizarea de cursuri de mediere a conflictelor, comunicare eficientă, disciplină pozitivă pentru toţi elevii din instituţia de educaţie, implementate modular şi constant pe durata întregului an şcolar;

Organizarea de activităţi de dezvoltare personală, de dezvoltare a abilităţilor sociale, de îmbunătăţire a comunicării copiilor;

Organizarea timpului liber al elevilor în cadrul şcolilor prin diferite activităţi extracurriculare, care să aibă ca rezultat creşterea coeziunii grupului, dezvoltării comunicării şi dobândirea abilităţilor de rezolvare a conflictelor;

Organizarea în unităţile de învăţământ a unor evenimente de tipul „Zilele porţilor deschise”, care să stimuleze venirea părinţilor la şcoală şi întărirea relaţiei şcoală-familie-comunitate;

Organizarea în şcoli, în comunitate, a unor activităţi interactive în vederea îmbunătăţirii comunicării dintre profesori – copii – părinţi – consilieri şcolari.

Workshop 2. Violenţa în mediul online

Accesul la internet are avantaje şi dezavantaje. Printre formele de violenţă online elevii au menţionat: violenţa verbală – cyberbullying, ademenirea – grooming; furtul de date personale; şantajul; manipularea; publicitatea agresivă; filmele, desenele şi imaginile violente. Datorită faptului că accesul la Internet este din ce în ce mai facil, copiii se confruntă din ce în ce mai des cu violenţa online.

Copiii au recomandat:

Crearea unei pagini web destinată informării atât a copiilor, cât şi a părinţilor cu privire la jocurile cu grad ridicat de violenţă care să conţină: descrierea jocului; gradul de violenţă; modul de influenţare a comportamentului copiilor; selectarea de imagini şi secvenţe preluate din joc precum şi prezentarea de studii de caz;

Crearea unui ghid de buzunar (pentru copii şi pentru părinţi) care să conţină informaţii despre ceea ce presupune violenţa în mediul online şi cum pot identifica şi gestiona formele ei;

Organizarea de cursuri de formare dedicate profesorilor pentru introducerea Internetului ca instrument în susţinerea orelor de curs prin: crearea unui curriculum privind utilizarea responsabilă a Internetului, care să servească drept ghid pentru cadrele didactice; adaptarea modulelor curriculumului pentru fiecare materie prin încurajarea profesorilor de a folosi Internetul ca instrument auxiliar în educaţie şi a resurselor din cadrul programului Sigur.Info;

Implementarea unui program de dezvoltare a infrastructurii în mediul rural prin: dotarea instituţiilor de învăţământ din mediul rural cu computere, videoproiector.

Workshop 3. Participarea copiilor – Consiliul Elevilor

Consiliul Elevilor este o formă de organizare prin care elevii învaţă să se integreze în societate şi să participe activ la activităţile pe care le consideră benefice mediului şcolar. În cele mai multe unităţi şcolare Consiliul Elevilor nu există, iar acolo unde a fost creat, nu funcţionează din cauza criteriilor de selecţie a membrilor (un criteriu preponderent de selecţie fiind cel de performanţă şcolară).

Copiii au recomandat:

Selecţia membrilor din Consiliul Elevilor să aibă la bază criterii care vizează abilităţile de comunicare şi relaţionare, capacitatea de luare a deciziilor,

Membrii Consiliului Elevilor să beneficieze de sesiuni de formare cu următoarea tematică: dezvoltare personală, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, luarea deciziei,

Prevenirea şi intervenţia în ceea ce priveşte violenţa din mdiul educaţional, să fie realizată cu participarea membrilor Consiliului Elevilor, prin organizarea şi derularea unor campanii de informare cu privire la consecinţele violenţei din instituţiile de învăţământ şi activităţi extraşcolare ca alternativă la manifestările violente.
Forumul Naţional al Copiilor reprezintă un exemplu de bună practică pentru alte organizaţii şi instituţii care promovează dreptul copiilor la participare.

O altă activitate realizată în cadrul proiectului Tinerii Împotriva Violenţei, de către Salvaţi Copiii, în care au fost implicaţi activ copiii, a fost Şcoala de Vară a Copiilor, de la Sărata Monteoru, în perioada 01.07-07.07.2010. Au fost organizate 4 ateliere de lucru, moderate de către voluntari ai Salvaţi Copiii.

Tematica atelierelor de lucru a fost: violenţa în mediul educaţional – cauze şi tipuri,strategii de prevenire a violenţei în mediul educaţional,recomadări/proiecte pentru prevenirea violenţei în mediul educaţional, implicarea Consiliului Elevilor în prevenirea violenţei în şcoală. În cadrul atelierelor de lucru, cei 120 de copii au realizat proiecte, afişe, piese de teatru, toate având ca temă prevenirea violenţei în mediul şcolar.

Dar pentru că era vară, că era vacanţă, această activitate a fost totodată şi un prilej de relaxare. Astfel, au fost organizate excursii la Vulcanii Noroioşi, Muntele de Sare, seri tematice cu concursuri de Miss şi Mister, de talente (dans, recitări, piese de teatru), iar în ultima seara un foc de tabără.