Elevii vor avea parte de activităţi culturale şi sportive în cadrul programului ”Şcoala altfel”, dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, care se desfăşoară în şcolile din România în perioada 2-6 aprilie.

Potrivit unui comunicat transmis vineri, obiectivul principal al proiectului constă în implicarea elevilor şi a profesorilor în activităţi de educaţie non-formală, care să pună în valoare talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele elevilor, în domenii cât mai diverse şi interesante.

Nu în ultimul rând, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului organizează fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ.

În săptămâna ”Şcoala altfel” se organizează, printre altele, activităţi culturale, activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive, activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.); activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţa de calculator, siguranţa pe internet etc.); activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.); activităţi de educaţie rutieră.

Pentru elaborarea şi definitivarea programului din cadrul săptămânii ”Şcoala altfel”, conducerile şcolilor au solicitat, din semestrul I, propuneri de activităţi de la elevi, în cadrul orelor de dirigenţie, şi de la profesori, în cadrul comisiilor metodice. Au fost organizate dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.
Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată, durata acestora, modalităţile de organizare şi responsabilităţile au fost aprobate de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.

Potrivit comunicatului, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a purtat discuţii cu organizaţiile non-guvernamentale din domeniul educaţiei.

MECTS a iniţiat o platformă online, unde ONG-urile au avut posibilitatea de a face cunoscută opiniei publice oferta de programe de educaţie non-formală pusă la dispoziţie unităţilor de învăţământ (aproape 200 de ONG-uri înscrise). În acelaşi mod, Consiliul Naţional al Elevilor a publicat proiectele pe care le derulează în şcoli. AGERPRES