Activităţi de consiliere profesională pentru studenţii de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în cadrul proiectului „Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă”
POSDRU/22./2.1/G/30859


Studenţii anului al II-lea de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Litere şi Arte, specializările Litere, Limbi Moderne Aplicate, Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, vor beneficia, în cadrul proiectului „Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă”, începând cu luna mai 2011, de activităţi de evaluare psiho-aptitudinală şi de consiliere profesională.

Studenţii vor completa chestionare de personalitate şi de chestionare de interese vocaţionale, vor participa individual la întâlniri cu specialişti în domeniul orientării în carieră şi vor participa la traininguri de dezvoltare profesională. Prin aceste activităţi se urmăreşte atingerea unuia dintre obiectivele specifice ale proiectului care constă în structurarea unui plan de carieră pentru fiecare student în vederea creşterii adaptabilităţii sale pe piaţa forţei de muncă.


Proiectul „Stagiile de pregătire practică a studenţilor – un pas important în tranziţia de la studiu la viaţa activă” este implementat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în perioada 01.10.2010-31.03.2012 şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Proiectul se derulează în parteneriat cu Complexul Naţional Muzeal „Astra”, Casa Corpului Didactic Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu şi S.C. COMPA S.A.Date de contact: Lector univ. dr. Dumitra BARON – Manager proiect:
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

dumitra.baron@ulbsibiu.ro

Telefon: 0269 217 779

Fax: 0269 214 294

Website: http://granturi.ulbsibiu.ro/practicastudentilor