univ c-tin brancusi.jpg Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu Jiu, în parteneriat cu Endurance – Olanda, Consiliul Judeţean Gorj şi Fundaţia Institutul Universitar „Constantin Brâncuşi” lansează proiectul „Acum facem practică”, valoarea acestuia fiind de aproximativ două milioane de lei, a declarat purtătorul de cuvânt al instituţiei, Andreea Văduva. Proiectul, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, va fi implementat pe o perioadă de 18 luni.

„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă pentru 360 de studenţi, prin furnizarea unui program integrat de servicii de orientare şi consiliere profesională, organizarea şi accesul simplificat la stagii de practică de înalt nivel calitativ la agenţi economici naţionali şi internaţionali. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este constituit din 120 studenţi, de la fiecare din cele trei componente ale UCB: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor”, a precizat Andreea Văduva.

Printre beneficiile proiectului se numără consilierea şi orientarea profesională prin întâlniri faţă în faţă, prin înfiinţarea biroului de furnizare a serviciilor de orientare şi consiliere profesională şi a unei platforme online pentru e-consiliere şi e-mentoring şi prin stagii de practică la firme de prestigiu din ţară şi străinătate, 10% din studenţi urmând să fie selectaţi pentru a urma un stagiu de practică în Olanda. AGERPRES