Administrarea afacerilor organizaţiilor si structurilor sportive – nou curs postuniversitar de formare continuă la Universitatea “Danubius”

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Danubius din Galaţi a încheiat un parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal pentru un program de studii postuniversitare, prin care să dezvolte competenţe managerial în administrarea organizaţiilor sportive.

Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Administrarea afacerilor organizaţiilor si structurilor sportive” se adresează tuturor celor implicaţi în activitatea sportivă din România, indiferent de ramura sportivă în care activează. Are drept scop perfecţionarea profesională a specialiştilor dar şi trasarea unei cariere în administrarea activităţilor din sport pentru sportivii care se vor dedica organizaţiilor sportive şi după încheierea carierei competiţionale şi de performanţă.

Structura planului de învăţământ este astfel construită ca să acopere necesarul de pregatire profesională a mai multor categorii de specialişti implicaţi in viaţa organizaţiei sportive.

Astfel, pe lângă elementele legate de cadrul juridic de organizare şi funcţionare a structurilor sportive în România sunt prevăzute aspecte legate de modul de finanţare, atragere de fonduri şi bugetare a organizaţiilor şi proiectelor sportive. Din perspectivă tehnică, discutăm despre organizarea şi administrarea evenimentelor sportive, dar şi de etică şi responsabilitate socială în domeniul sportului.

Toate elementele curriculare concură la dezvoltarea integrată a competenţelor necesare specialiştilor implicaţi în sport, de la componenta juridică şi administrativă legată de cadrul de organizarea, contracte şi relaţii juridice până la bugetare, fundraising şi finanţare, organizare şi administrarea de evenimente şi competiţii sportive.

Competențele dezvoltate de către cursanți sunt : Fundamentarea de planuri de comercializare, de oferte, de programe de promovare – publicitate, promovare directa, relaţii publice, marketing direct; Fundamentarea de studii şi analize, organizatorice şi de eficienţă a activităţii firmelor în vederea acordării de consiliere şi asistenţă; Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în alocarea resurselor; Participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate şi fezabilitate a investiţiilor pentru afaceri; Identificarea adecvată a conceptelor legate de planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii resurselor umane în contextul specificităţii pieţei muncii din domeniul administrării afacerilor; Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabila.

Disciplinele care vor fi studiate sunt: Organizarea, administrarea şi dezvoltarea activităţii sportive; Administrarea financiară a organizaţiilor sportive; Cadrul legislativ de înfiinţare, organizare şi administrare a structurilor sportive; Atragerea de resurse, bugetarea şi finanţarea organizaţiilor sportive; Organizarea şi administrarea evenimentelor sportive; Etică, responsabilitate socială în domeniul sportiv şi reconversie profesională.