danubius_admitere.jpgÎn perioada 7-28 iulie, Universitatea „Danubius” organizează admitere pentru programe de licenţă şi masterat, cursurile postuniversitare şi Şcoala postliceală (turism şi asistent medical generalist).

Pentru cursurile universitare de LICENŢA, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT – Specializarea Drept, durata studiilor: 4 ani, forme de învăţământ: cu frecvenţă (IF), cu frecvenţă redusă (FR) şi la distanţă (ID).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE – durata studiilor: 3 ani

Specializările: Finanţe şi Bănci (IF, FR, ID)

Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IF, FR)

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF, ID) – şi cu predare în limba engleză

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE – durata studiilor: 3 ani

Comunicare şi Relaţii Publice (IF, ID)

Asistenţă Managerială şi Secretariat (IF)

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (IF, ID)

SUNT SCUTIŢI DE PLATA TAXEI PRIMULUI AN DE STUDII ABSOLVENŢII DE LICEU (din ultimii trei ani) CARE AU OBŢINUT LA BACALAUREAT CEL PUŢIN MEDIA 9.30.

Pentru cursurile universitare de MASTERAT, candidaţii pot opta pentru:

FACULTATEA DE DREPT:

DREPTUL UNIUNII EUROPENE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICA EUROPEANA (durata studiilor 1,5 ani, IF, FR)

ȘTIINȚE PENALE (durata studiilor 1,5 ani, IF)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:

În functie de programul de masterat urmat, absolvenții sunt admiși la stagiul de expert contabil în cadrul CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) sau la stagiul de auditor financiar în cadrul CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România) FARA EXAMEN!

MANAGEMENT FINANCIAR PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

GESTIUNEA FINANCIARA A AFACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM CU PREDARE ÎN LIMBA ROMANA (durata studiilor 2 ani, IF)

MANAGEMENTUL AFACERILOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM – ŞI CU PREDARE IN LIMBA ENGLEZA (durata studiilor 2 ani, IF)

AUDIT ŞI CONTROL PUBLIC ŞI PRIVAT (durata studiilor 2 ani, IF)

Absolventii ACPP sunt admiși la stagiu în CAFR fără examen și, totodată, le sunt echivalați doi ani de stagiu!

MANAGEMENTUL BIOECONOMIEI ÎN CONTEXTUL CREŞTERII DURABILE (durata studiilor 2 ani, IF)

SHIPPING INTERNAŢIONAL TRADE AND FINANCE (durata studiilor 2 ani, IF)

FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

AFACERI ŞI ECONOMIE INTERNAŢIONALA – MASTERAT INTERDISCIPLINAR (durata studiilor 1,5 ani, IF)

CURSURI POSTUNIVERSITARE ÎN DOMENIUL DREPT

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, indiferent de specializarea absolvită, se pot înscrie la unul dintre cele patru programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă înfiinţate în cadrul Facultății de Drept, în colaborare cu Centrul de Formare Continuă a Universităţii “Danubius”.

Protecţia juridică a copilului (durata: 144 ore)

Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă (durata: 144 ore)

Mecanisme juridice pentru o administraţie performantă (durata: 192 ore)

Infracţiuni prevăzute în legi speciale (durata: 192 ore)

ŞCOALA POSTLICEALA DANUBIUS

Pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de Bacalaureat, există posibilitatea opţiunii pentru una dintre specializările oferite de Şcoala Postliceală Danubius : AGENT TURISM-GHID (durata studiilor 2 ani), ASISTENT DE GESTIUNE ÎN ACTIVITATEA DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE (durata studiilor 2 ani) precum şi ASISTENT MEDICAL GENERALIST.

În cazul în care eşti nehotârât sau nesigur asupra facultăţii sau specializării pe care ar trebui să o urmezi, este alături de tine unul dintre specialiştii Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii „Danubius”.

Mai multe detalii despre admitere, oportunităţi în carieră şi taxele de studii, găseşti AICI!