Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş a anunţat începerea înscrierilor pentru admiterea la sesiunea de toamnă la programele de studii de licenţă şi masterat pentru cele 70 de locuri disponibile, dintre care 10 bugetate din domeniul sănătăţii, precum şi pentru o serie de specializări nonmedicale.

Potrivit unui comunicat de presă al UMFST Târgu Mureş, admiterea de toamnă va fi organizată la programele de studii de licenţă de 6 şi 5 ani din domeniul Sănătate: 10 locuri bugetate la Farmacie în limba maghiară, restul locurilor fiind cu taxă, la medicină şi medicină dentară în limbile română şi engleză şi farmacie în limba română.

„Candidaţii orientaţi spre programele de studii de 6 şi 5 ani din domeniul Sănătate, vor susţine examen de admitere în data de 9 septembrie 2022, pe locurile rămase disponibile (…) Metodologia de admitere va fi identică cu cea din sesiunea iulie 2022. Candidaţii la admiterea la programele de studii Medicină şi Medicină Dentară vor susţine un test de verificare a cunoştinţelor de limbă engleză în data de 8 septembrie 2022, ora 11:00 – examen scris, la sediul Universităţii, cu rezultatul admis/respins (Amfiteatrul 16, Clădirea principală (C3), str. Gheorghe Marinescu, nr. 38)”, precizează UMFST Târgu Mureş.

De asemenea, UMFST Târgu Mureş organizează admitere şi la programul Arhitectură în limba engleză în sesiunea septembrie, unde candidaţii vor susţine o probă eliminatorie de competenţe lingvistice pentru limba engleză, evaluată cu calificativ Admis/Respins sau, după caz, vor depune în etapa de înscriere un certificat de atestare a competenţelor lingvistice (limba engleză).

„Concursul de admitere, pentru testarea calităţilor şi aptitudinilor candidaţilor va consta în evaluarea portofoliului de lucrări personale reprezentative, realizat cu respectarea prevederilor Ghidului de întocmire a portofoliului (Anexa 3 din Metodologie), iar proba practică de reprezentare grafică va cuprinde un număr de exerciţii, cu pondere de apreciere egală sau diferită, care se vor redacta pe o coală unică, format 50×70 cm, într-o tehnică de reprezentare precizată în enunţul subiectului de concurs. Cerinţele exerciţiilor vor fi redactate în limba engleză”, a precizat UMFST Târgu Mureş.

Admiterea candidaţilor la programele de studii de licenţă de 3 şi 4 ani se va face potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în ciclul de licenţă, pe bază de concurs de dosare (fără probă scrisă), respectând aceleaşi criterii de admitere aplicate candidaţilor înscrişi în sesiunea iulie 2022.

De asemenea, vor fi programate şi probe specifice pentru admiterea la programele de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (PIPP) şi Educaţie fizică şi sportivă, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere „Petru Maior”.

Pentru admiterea la programele de studii de masterat înscrierile se fac online pe platforma: https://admitere.umfst.ro/, în perioada 1 septembrie – 9 septembrie, ora 12:00, excepţie făcând programul de masterat „Cercetare ştiinţifică avansată medico-farmaceutică”, pentru care înscrierea se va face în perioada 12 septembrie – 16 septembrie, ora 12:00.

Examenul de admitere la programele de masterat va avea loc în data de 12 septembrie şi proba practică scrisă pentru admiterea la programul de masterat „Cercetare ştiinţifică avansată medico-farmaceutică” se va susţine în data de 28 septembrie. AGERPRES