upb_absolvire.jpgConcursul de admitere la Universitatea Politehnica din Bucuresti va avea loc in zilele de 20 si 21 iulie 2009, inscrierile urmand sa aiba loc in perioada 13-17 iulie la secretariatul fiecarei facultati, potrivit calendarului universitatii.

Cei care vor sa devina studenti ai Facultatii de Inginerie in Limbi Straine (FILS) din cadrul UPB vor sustine testul de competenta lingvistica pe 16 iulie.

Absolventii de liceu pot urma: Facultatea de Inginerie Electrica, Facultatea de Energetica, Facultatea de Automatica si Calculatoare, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Facultatea de Inginerie cu predare in limbi straine, Facultatea de Stiinte Aplicate.

Potrivit metodologiei de admitere a UPB, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut la olimpiadele scolare internationale distinctii in cel putin unul din ultimii doi ani de studiu ori premiul intai sau medalie de aur in unul din ultimii patru ani de studii au dreptul sa fie inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate, la cerere, in invatamantul superior de stat in domenii de studiu corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi si pot urma fara taxe de scolarizare cursurile a doua facultati in institutii de invatamant superior de stat.

Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obtinut in unul din ultimii doi ani de scolarizare premiile I, II sau III la concursurile scolare la nivel national sau pe grupe de tari, recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii, pot fi inmatriculati fara admitere, in cadrul numarului de locuri alocate, in invatamantul superior de stat, in domenii de studiu corespunzatoare disciplinelor la care au fost distinsi. UPB va percepe de la candidati, pentru organizarea si desfasurarea admiterii, o taxa de inscriere in cuantum de 100 lei, stabilita de Senatul universitar. Sunt scutiti de plata taxei orfanii de ambii parinti, candidatii care provin de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revolutiei, ranitii in timpul Revolutiei din decembrie 1989, copiii salariatilor din UPB si copiii personalului didactic.

Candidatii cu situatie materiala foarte grea, in special cei proveniti din mediul rural, pot fi scutiti, la cerere, de plata taxei, prezentand decanului facultatii la care se inscriu la concurs acte doveditoare care sa le sustina solicitarea.

Admiterea in facultatile UPB se va face pe baza a doua probe scrise – probe care se vor sustine sub forma de test grila – sau pe baza notelor extrase din foaia matricola. Probele de concurs, pentru facultatile la care concursul se va face pe baza de probe scrise, precum si disciplinele care sunt luate in considerare, pentru facultatile la care admiterea se va face pe baza notelor extrase din foaia matricola, vor fi pezentate pe pagina de Internet www.pub.ro si afisate la secretariatele facultatilor.