bacalaureat9.jpgLa a doua etapă a repartizării computerizate pot participa candidaţii din seria curentă, indiferent de vârstă, şi cei din seriile anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la 11 septembrie 2011 inclusiv şi care se află în una dintre situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere.

Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii 2011, postată pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, candidaţii care nu au participat la prima etapă de repartizare completează fişa de opţiuni, în perioada 14-19 iulie 2011. În aceeaşi perioadă, completează o nouă fişă de opţiuni candidaţii care au participat la prima etapă dar au rămas nerepartizaţi.

Completarea opţiunilor de către candidaţii care participă la a doua etapă de admitere se face la şcolile generale de provenienţă sau la centrul special de înscriere pentru candidaţii din alte judeţe. În situaţia în care au rămas locuri neocupate la clasele pentru care se susţin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă, înscrierea candidaţilor pentru aceste probe se face joi, iar susţinerea probelor se face în perioada 15-16 iulie 2011. Afişarea rezultatelor finale se face în 18 iulie 2011.

Candidaţii respinşi la probele de aptitudini şi candidaţii care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternă sau modernă completează opţiunile în 19 iulie 2011 şi participă la repartizarea computerizată. Introducerea noilor baze de date în calculator, verificarea fişelor cu opţiuni listate din calculator, precum şi corectarea eventualelor erori se fac în perioada 15-20 iulie 2011.

Până la data de 22 iulie 2011 Centrul Naţional de Admitere realizează repartizarea computerizată a candidaţilor din a doua etapă de admitere. Centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti transmite fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat lista tuturor candidaţilor admişi în acea unitate, pe specializări, care va fi afişată la sediul unităţii respective cel mai târziu până la data de 23 iulie 2011.

Absolvenţii de clasa a VIII-a care au fost declaraţi admişi în prima etapă a repartizării computerizate vor depune, în perioada 15-25 iulie 2011, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Potrivit Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii 2011, postată pe site-ul MECTS, înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte: cererea de înscriere; cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie legalizată; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere judeţeană / a municipiului Bucureşti. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale. Cea de-a treia repartizare computerizată în licee va avea loc între 5 şi 7 septembrie.

Rapoartele finale ale primei repartizări computerizate a absolvenţilor de clasa a VIII-a au fost postate, marţi, pe site-ul http://admitere.edu.ro. Din 193.894 elevi care au depus opţiuni, au fost repartizaţi 191.783, iar 2.111 candidaţi nu au putut fi repartizaţi deoarece au completat prea puţine opţiuni în fişa de admitere (1,09% din total). AGERPRES