ase bucrestii.jpgAdmiterea la studiile universitare de licenţă, în sesiunile august şi septembrie 2013, se va face pe baza mediei de la bacalaureat, potrivit unei hotărâri a şedinţei extraordinare a Senatului Academiei de Studii Economice.

„În situaţia în care, după sesiunea de admitere din iulie nu s-au ocupat toate locurile (buget si taxă), se va organiza un nou concurs de admitere în luna august 2013. Dacă după această sesiune de admitere nu se ocupă toate locurile (buget şi taxă), se va organiza un nou concurs de admitere în luna septembrie”, a decis Senatul ASE.

Potrivit hotărârii, în cazul în care vor exista mai mulţi candidaţi cu media de admitere egală cu cea a ultimului loc (la buget sau taxă), aceştia vor fi departajaţi în funcţia de media anilor de studii din liceu şi nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română /maternă de la examenul de bacalaureat.
Astfel, depunerea diplomelor de bacalaureat în original se va face între 7-9 august, iar afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi se va face pe 9 august.

În cazul în care şi după cea de-a doua etapă de înscriere mai rămân locuri neocupate candidaţii vor putea depunere diplomele de bacalaureat în original între 11-13 septembrie, iar afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi se va face pe 14 septembrie. AGERPRES