ase-bucuresti.jpgAdmiterea la Academia de Studii Economice, la studiile universitare de licenţă, se va face în 2015 pe baza mediei de la bacalaureat şi a unui eseu motivaţional privind alegerea făcută, potrivit metodologiei publicate pe site-ul instituţiei de învăţământ superior.

„Toţi candidaţii vor depune un eseu motivaţional, datat şi semnat, privind alegerea Academiei de Studii Economice din Bucureşti, care va fi evaluat prin calificativul admis/respins”, precizează metodologia.

Pentru anul 2015 ASE va scoate la concurs pentru ciclul de licenţă 5.668 de locuri la forma de învăţământ cu frecvenţă şi 750 la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă.
Înscrierile pentru forma de învăţământ cu frecvenţă au loc în 13 şi 14 iulie iar afişarea rezultatelor la eseul motivaţional se va face în 18 iulie. Pe 22 iulie vor fi afişate listele cu candidaţii repartizaţi pe locurile bugetate, dar şi pe cele cu taxă. Afişarea finală a listelor cu candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget şi taxă şi a celor respinşi se va face pe 28 iulie.

Înscrierile pentru admiterea la licenţă la formele de învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă se fac în 13 iulie, între 14 şi 17 iulie şi între 20 şi 24 iulie, afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi rezultatele obţinute la eseul motivaţional – pe 27 iulie, afişarea listelor candidaţilor admişi în etapa I – pe 30 iulie.

Cea de-a doua etapă de admitere la aceste forme de învăţământ va avea loc în luna septembrie. Astfel, înscrierile se vor face între 15 şi 18 septembrie şi în 21 septembrie vor fi afişate rezultatele obţinute la eseul motivaţional.

Ierarhizarea candidaţilor care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional se face în funcţie de media de bacalaureat şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat în fişa de înscriere. Un candidat va fi admis la o singură facultate, la un singur program de studii şi la o singură formă de finanţare, indiferent de numărul opţiunilor sale. Excepţie fac însă olimpicii internaţionali.

„În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu media generală de admitere egală cu cea a ultimului loc repartizat la buget sau, respectiv, la taxă, aceştia sunt departajaţi aplicându-se, în ordine, următoarele criterii: media anilor de studii de liceu – nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română /maternă de la examenul de bacalaureat”, mai precizează metodologia de admitere la ASE pentru acest an. AGERPRES