Admiterea la Şcoala Doctorală Francofonă de Ştiinţe Sociale

edess (1).jpg Şcoala Doctorală Francofonă de Ştiinţe Sociale (EDSS) a Universităţii din Bucureşti va organiza concurs de admitere pentru anul universitar 2010-2011. Potrivit site-ului instituţiei de învăţământ superior, concursul este deschis doctoranzilor admişi în anul I de doctorat la Universitatea din Bucureşti în sesiunea de admitere din septembrie 2010, precum şi doctoranzilor admişi în anul I de doctorat la universităţile membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei.

Domeniile eligibile sunt: antropologie, istorie, sociologie, ştiinţe politice, studii literare şi culturale. Şcoala Doctorală Francofonă de Ştiinţe Sociale (înfiinţată în 1993) este o structură a Universităţii din Bucureşti care funcţionează cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei (Biroul Europa centrală şi orientală) într-o reţea ce reuneşte universităţi din regiune (UPSM Chişinău, NUB Sofia), universităţi din Europa de Vest (Ecole des hautes études en sciences sociales, Université Libre de Bruxelles, Université Bordeaux 2) şi din America de Nord (Université Laval).

Principiul de funcţionare este cel al creditelor transferabile, doctoranzii care urmează programul de studiu obţinând în anul I 60 de credite ECTS, care, pe baza convenţiilor existente, sunt transferate către şcolile doctorale de origine. Programul de studiu (ianuarie – iulie 2011) propune o formaţie interdisciplinară intensivă în ştiinţe sociale şi cuprinde cursuri modulare săptămânale în limba franceză oferite în exclusivitate de profesori din universităţile partenere occidentale şi din regiune. Doctoranzii au posibilitatea de a urma, opţional, şi un curs de limba franceză pentru ştiinţe sociale.


De asemenea, în anul I sunt organizate două şcoli de vară, în lunile mai şi iulie, în colaborare cu universităţile partenere din Sofia şi Chişinău, pentru care EDSS asigură burse de participare de 750 euro. Participarea în programul de studiu al EDSS oferă şi posibilitatea încheierii unor convenţii de cotutelă, prin care doctoranzii pot continua în anul al II-lea studiile în universităţile partenere din Europa de Vest şi America de Nord (cu ajutorul unor burse de mobilitate internaţională de 6 luni, 750 euro pe lună). Candidaţii sunt invitaţi să transmită la adresa edss@g.unibuc.ro până la 31 octombrie 2010 un dosar format din proiectul de teză (5-7 pagini, problematică, metodologie, bibliografie) în limba franceză, curriculum vitae, scrisoare de intenţie, adeverinţă de admitere la doctorat în universitatea de origine (poate fi adusă ulterior).


În cursul primei jumătăţi a lunii noiembrie vor avea loc interviurile (în limba română), urmând ca rezultatele să fie comunicate pe 15 noiembrie. Numărul de locuri pentru candidaţii admişi la doctorat la universităţi din România este 10. Pentru candidaţii proveniţi de la universităţi străine, concursul de admitere este legat de programul de burse “Eugen Ionesco” al Guvernului României. AGERPRES