curaj_adrian.jpgPunctul de vedere exprimat de Academia Română privind planul-cadru pentru gimnaziu este binevenit şi se alătură poziţiilor exprimate în spaţiul public, a precizat ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, pe pagina sa de Facebook.

„Este una dintre cele mai ample şi importante dezbateri organizate în ultimii ani pe o temă privind educaţia, dar trebuie reţinut că în acest moment Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nu a înaintat Ministerului Educaţiei propunerea finală a planului-cadru pentru clasele V – VIII. Suntem în dezbatere, pentru cristalizarea celor mai bune idei”, a afirmat ministrul. Potrivit demnitarului, cea mai bună soluţie pe acest subiect nu poate veni decât din dialog, invitaţia de a participa la dezbatere rămânând deschisă.

Adrian Curaj spune, într-un comunicat de presă, că procesul de elaborare a planului-cadru pentru învăţământul gimnazial este în derulare, termenul asumat pentru adoptarea acestuia prin ordin de ministru fiind sfârşitul lunii februarie, până în acest moment nefiind luată o decizie anume.

Demnitarul precizează că dezbaterea pentru găsirea celor mai bune soluţii continuă. „Propunerile de plan-cadru pentru clasele V – VIII au generat o vie dezbatere publică, ceea ce mă bucură foarte mult, pentru că arată interes şi preocupare în societate. Aceasta a fost şi ideea cu care am pornit la drum, aceea de a fi deschişi, transparenţi, de a dezbate şi de a-i asculta pe toţi cei implicaţi şi interesaţi de subiect. Am primit 18.000 de opinii prin chestionarul online, iar acestora li se adaugă cele formulate în cadrul dezbaterilor judeţene, precum şi cele expuse de grupul consultativ pe care l-am înfiinţat în decembrie 2015”, afirmă ministrul Educaţiei, care subliniază că nu a fost adoptată nicio decizie în privinţa orelor de limba română, istorie sau limba latină, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public.

Ministrul consideră că este nevoie de stabilitate în domenii-cheie, cum este, de exemplu, istoria naţională, dar şi de inovare şi tehnologii noi în educaţie. „În mod cert, numărul de ore dedicat unei discipline este important, însă pentru această fază a dezbaterii este la fel de util să discutăm şi despre ce vrem să se întâmple în acele ore, despre instrumente şi metode de predare inovative, despre atractivitatea materiei, despre ce cunoştinţe şi competenţe vrem să obţină elevii. Dezbaterea centrată exclusiv pe aspecte cantitative este contraproductivă. Cea mai bună soluţie nu poate veni decât din dialog, prin urmare invitaţia de a participa argumentat la această consultare este în continuare deschisă”, subliniază ministrul, conform comunicatului citat. AGERPRES