hrincescu_alexandra.jpgŞcolile din România au nevoie de o resursă umană adultă pregătită să recunoască problemele şi să acţioneze pentru eliminarea lor. Totul depinde de oameni.

Un interviu cu Alexandra Hrincescu, Inspector educativ în cadrul Inpsectoratului Şcolar Judeţean Botoşani.

– Doamnă Alexandra Hrincescu, cum evaluaţi, la finalul acestei etape a proiectului „Tinerii împotriva violenţei”, cursurile la care aţi participat?

– Cursurile au fost excelente din punct de vedere al informaţiilor transmise dar şi a faptului că ne-au determinat să descoperim în noi, pe de o parte abilităţile pe care le aveam în a gestiona situaţiile conflictuale şi, pe de altă parte, să identificăm resursele pe care nu le-am folosit încă dar le-am putea folosi, să construim strategii realiste şi aplicabile.

– Ce ne puteţi spune despre fomatori?

– Formatorii, cei cu care am avut ocazia de a lucra, au reprezentat un model comportamental a ceea ce înseamnă non-violenţă prin toată atitudinea şi calităţile lor umane, dar şi pentru că au reuşit să gestioneze nişte cursanţi care, deşi provin din mediul şcolar, au constituit un grup eterogen prin prisma vârstei, preocupărilor şi experienţelor profesionale diferite. Cu toate acestea, fiecare dintre noi am fost foarte interesaţi de ceea ce s-a discutat şi am avut acelaşi scop: să diminuăm, la nivelul şcolii, fenomenul de violenţă.

– Ce consideraţi că le lipseşte şcolilor din România pentru a lupta eficient împotriva acestui fenomen?

– Cred că o mare provocare o constituie lipsa unei resurse umane adulte, pregătită să recunoască problemele şi să acţioneze pentru eliminarea lor. Totul depinde de oameni. Nu contează atât de mult resursele materiale, cât calitatea umană şi dorinţa de a fi un dascăl adevărat, preocupat de nevoile elevilor care, vremelnic, este drept, ne lasă să le atingem sufletele şi destinele.

– Vă referiţi doar la profesori când menţionaţi această resursă umană adultă?

– Mă refer şi la profesori dar şi la părinţii care nu se mai implică atât cât trebuie în educaţia copiilor şi care, de cele mai multe ori, nu au o scuză pentru această atitudine delăsătoare. La toţi adulţii care, împovăraţi de viaţă, au doar grija zilei prezente, uitând de fragilitatea celor care ar trebui să fie principala lor responsabilitate.

– Aţi coordonat un proiect antiviolenţă la nivelul şcolii în care vă desfăşuraţi activitatea, începând din 2003. Care au fost rezultatele acestei activităţi?

– Este vorba despre un proiect pilot – Conflictul şi securitatea unamă- în care, din fericire, a fost inclusă şi şcoala mea. Marea realizare a acestui proiect, din punctul nostru de vedere, este implicarea activă, alături de cadrele didactice, a părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii locale, instituţiilor care sunt preocupate de protecţia copilului; am reuşit să formăm echipe din profesori, părinţi, elevi, parteneri externi, care au fost provocaţi să lucreze împreună, să identifice cauze ale violenţei şi să propună soluţii.

– Care este o primă activitate pe care o veţi implementa, ca urmare a acestui curs, în noul an şcolar?

– Aş vrea în primul rând să mai lucrez, împreună cu colegii mei, la regulamentul intern şi la procedurile referitoare la modalităţile de acţiune pentru fiecare factor din şcoală atunci când are loc un caz de violenţă. De asemenea, trebuie să reamintesc colegilor din teritoriu importanţa actului didactic; indiferent de specializarea fiecăruia, datoria noastră este de a valorifica şi valoriza potenţialul educativ al disciplinei pe care o predăm. Important este să ajungem la sufletele elevilor şi să îi ajutăm în devenirea lor.

– Un gând de final…

– Este important să menţionez că activitatea educativă desfăşurată în judeţul Botoşani, participările la numeroase concursuri interjudeţene şi naţionale, rezultatele obţinute, au fost posibile şi datorită sprijinului constant acordat de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, de doamna Inspector General, prof. dr. Ada Macovei şi de către Inspectorul Educativ, prof. dr. Daniel Botezatu, care au demonstrat că preţuiesc şi apreciază tot ceea ce reprezintă activitate sau proiect care îşi propun să transforme elevul într-un partener al nostru pe drumul spre împlinirea sa pesonală şi profesională.