Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Asociaţia „Voci pentru Democraţie şi Justiţie” (VeDem Just), va demara un proiect pilot care va facilita accesul elevilor la cunoştinţe elementare din domeniul juridic, în special la cele ce ţin de domeniul prevenirii şi combaterii consumului şi traficului de droguri.

Potrivit unui comunicat al ANA, proiectul „Acţionăm just” îşi propune prevenirea, întârzierea debutului sau încetarea consumului de droguri şi/sau reducerea consecinţelor negative asociate consumului de astfel de substanţe, precum şi reducerea infracţionalităţii în rândul a 2.000 de elevi de gimnaziu şi de liceu, prin participarea lor la activităţi de educare în domeniul juridic în acest an şcolar.

Un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de educare, conştientizare şi responsabilizare a 100 de cadre didactice, prin participarea lor la activităţi de educare în domeniul juridic.

Proiectul „Acţionăm just” a luat naştere ţinând cont de mai multe aspecte, cum ar fi: necesitatea conştientizării importanţei de a deprinde cunoştinţe elementare de drept; impactul normelor juridice asupra fiecărei persoane şi a societăţii; riscurile provenite din lipsa cunoştinţelor minime juridice, cum ar fi încălcarea drepturilor omului, limitarea libertăţilor fundamentale şi săvârşirea unor fapte cu caracter antisocial; necesitatea susţinerii, pr omovării şi implicării în proiectului naţional Eduiuris privind educaţie juridică pentru copii şi tineri, dezvoltat începând cu 2016 de Asociaţia VeDem Just; existenţa unui cadru formal care permite acţiuni de informare a elevilor de către profesioniştii dreptului şi de către societatea civilă.

De asemenea, proiectul pilot susţine iniţiativa Education for Justice, dezvoltată potrivit Declaraţiei de la Doha. AGERPRES