sanse_egale_foto.jpg

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a organizat, pe data de 25 ianuarie 2013, la Bucureşti, conferinţa intermediară a proiectului „Şanse egale pentru un viitor comun”, POS DRU/94/4.1/S/62971 .

Proiectul „Şanse egale pentru un viitor comun” este implementat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă împreună cu partenerii The Red Point şi Oameni şi Companii. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 36 luni (1 august 2010 – 31 iulie 2013) şi beneficiază de finanţare prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în valoare de 15.304.704,75 lei.

Obiectivul proiectului „Şanse egale pentru un viitor comun” este eficientizarea şi îmbunătăţirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare (SPO) în vederea dezvoltării serviciului de asistenţă personalizată şi abordare individuală pentru şomerii cu dificultăţi de integrare/reintegrare pe piaţa muncii. Grupul tintă al proiectului este format din 100 de angajaţi, personal SPO din 3 sucursale: Alba, Giurgiu şi Iaşi, însă de rezultatele proiectului vor beneficia, indirect, persoanele din grupuri vulnerabile aflate în judeţele corespunzătoare celor 3 centre.

În cadrul acestui proiect se dezvoltă un sistem informatic complex format din instrumente/aplicaţii ce vor contribui la facilitarea furnizării unei asistenţe profesionale corespunzătoare pentru persoanele cu dificultăţi de integrare pe piaţa muncii:

– o platformă de gestiune a informaţiilor despre tinerii ce provin din centre de plasament; această platformă pune la dispoziţia personalului SPO, într-o manieră structurată, accesibilă şi uşor de utilizat, informaţii despre experienţa, calificările, cunoştinţele şi obiectivele profesionale ale tinerilor din centre de plasament.

Reprezentantul SPO poate în orice moment identifica ce cursuri de calificare sau oferte de muncă sunt disponibile şi potrivite tânărului dintr-un centru de plasament, conform cu obiectivele sale. De asemenea, platforma permite personalului SPO să primească şi să răspundă solicitărilor venite din partea angajatorilor, referitoare la posibile locuri de muncă oferite.

– o platformă de e-learning adresată persoanelor cu dizabilităţi. Platforma va putea fi utilizată fie în sucursalele ANOFM, fie online; utilizarea platformei va contribui la dezvoltarea cantitativă şi calitativă a ofertei de cursuri adresate persoanelor cu nevoi speciale şi, astfel, la creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă

Acest sistem şi crearea de competenţe pentru personalul SPO în vederea utilizării şi îmbunătăţirii acestuia vor contribui la creşterea calităţii serviciilor de asistentă, consiliere şi formare profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.

Instrumentele dezvoltate vor colecta, în mod sistematic, informaţiile referitoare la piaţa muncii: situaţia persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, situaţia persoanelor defavorizate (tineri ce părăsesc centrele de plasament, tineri ce sunt în grija asistenţilor maternali, persoane cu dizabilităţi etc.), precum şi gradul de ocupare a lor la nivel local.

Până la momentul desfăşurării conferinţei s-au înregistrat următoarele rezultate intermediare: a fost finalizat portalul web de comunicare ce poate fi accesat la adresa www.munca-pentru-toti.ro, sistemul de gestiune al tinerilor din centrele de plasament se afla în faza de testare, iar aplicaţia de eLearning şi instrumentele de evaluare şi autoevaluare şi conversie au fost elaborate, fiind in faza de testare. Ele urmează a fi îmbunătăţite în urma sesiunilor de instruire ce se vor desfăşura în sucursalele ANOFM.

Informaţii detaliate despre proiect sunt disponibile pe site-ul dedicat:
www.munca-pentru-toti.ro