Elaborarea unei strategii coerente si unitare privind sistemul si institutiile de invatamant prin care se pot atinge in cel mai scurt timp posibil cele opt obiective fixate in Pactul National pentru Educatie si alocarea a 6% din PIB acestui domeniu reprezinta prioritati ale noului Guvern prevazute in programul de guvernare.

Guvernul are ca principale directii de actiune realizarea unui sistem educational stabil, echitabil, eficient si relevant, transformarea educatiei timpurii in bun public, descentralizarea invatamantului preuniversitar si cresterea autonomiei scolilor, introducerea unui curriculum scolar bazat pe competente, asigurarea calitatii si stimularea excelentei in invatamantul superior de stat si privat, stimularea educatiei permanente si obtinerea unor calificari noi, a extinderii specializarii si perfectionarii, precum si generalizarea programului ”Scoala de dupa scoala”.

De asemenea, se va urmari alocarea de fonduri pentru investitii in infrastructura scolara, avandu-se ca prioritati finalizarea investitiilor incepute si neterminate din cauza lipsei de fonduri, realizarea de centre scolare zonale cu internat si cantina in mediul rural si construirea de noi sali de sport, bazine de inot, baze sportive. In programul de guvernare se mai prevede ca autoritatile vor elabora un nou curriculum pentru educatia timpurie, iar noul curriculum va fi centrat pe dezvoltarea competentelor cognitive, emotionale si sociale ale copiilor si pe remedierea precoce a deficitelor de dezvoltare.


Curriculumul trebuie sa vizeze inclusiv activitatile educationale ce trebuie intreprinse in crese, precum si modul de compatibilizare a educatiei timpurii cu clasa pregatitoare si invatamantul primar. O atentie deosebita se va acorda formarii initiale si continue a personalului implicat in educatia timpurie, fiind necesara infiintarea unor echipe multidisciplinare de interventie timpurie constituite din medici, psihologi, asistenti sociali. Un obiectiv ce trebuie atins pana in 2014 este cuprinderea in educatia timpurie a peste 80% dintre copiii intre 2-5 ani, elaborarea proiectului de buget luand in considerare faptul ca educatia timpurie este finantata de stat. Se va relansa proiectul de construire a 750 de gradinite noi pentru cuprinderea integrala a copiilor de 3-6 ani. In programul de guvernare se mai prevede ca Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului va elabora metodologii specifice privind angajarea, motivarea, dezvoltarea carierei, formarea continua si concedierea personalului, astfel incat aceste decizii sa se ia la nivelul unitatii de invatamant. Directorii vor fi angajati pe baza de concurs, in baza unei metodologii specifice, de catre Consiliul de administratie al scolii. Consiliul de administratie va fi format din 1/3 membri cadre didactice din scoala, 1/3 reprezentanti ai parintilor si 1/3 – reprezentanti ai consiliului local. Directorul va incheia cu consiliul de administratie un contract de management.


Guvernul Romaniei deschide, totodata, un cont printr-un depozit echivalent a 500 euro la care parintele poate contribui anual, in limita a 2% din venitul impozabil. Contul poate fi folosit doar la finalizarea invatamantului obligatoriu, in scopuri strict educationale. Parintii/tutorii copilului sau alte persoane fizice interesate pot depune in acest cont noi sume, in limita a 500 de euro/an, care devin deductibile din impozitul pe venit. Contul va putea fi utilizat de copil abia dupa varsta de 16 ani, in scopuri strict educationale, precis determinate prin legislatie. Alte directii de actiune suplimentare ale noului Executiv in domeniul Educatiei vizeaza digitalizarea continuturilor curriculare si crearea unei Biblioteci virtuale, prin care toti elevii vor avea acces la toate resursele de invatare in format digital, constituirea consortiilor scolare, cu scopul de a optimiza utilizarea infrastructurii pentru educatie, a resurselor materiale si a fortei de munca, definitivarea in conformitate cu Cadrul European al Calificarilor a Cadrului si a Registrului National al Calificarilor, eliminarea violentelor din scoala si din jurul acesteia, precum si dezvoltarea de campusuri scolare integrate pentru educatia de baza, complementara si continua.

In domeniul invatamantului si educatiei pentru minoritatile nationale se vor avea in vedere accesul egal la educatie in toate ciclurile de invatamant in institutii de sine statatoare sau multiculturale, asigurarea cu manuale scolare in limba materna, asigurarea conditiilor de insusire a limbii romane si limbii materne. Disciplina Limba si literatura romana se preda pe tot parcursul invatamantului preuniversitar dupa programe scolare si manuale specifice, iar in invatamantul preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale disciplinele se studiaza in limba materna, cu exceptia disciplinei Limba si literatura romana.AGERPRES