macovei_ada.jpgPrecizează Ada Alexandrina Macovei, Inspectorul Şcolar General al IŞJ Botoşani, în interviul acordat publicaţiei lunare EduManager.ro.

Domnia sa prezintă pe larg proiectele şi programele în care este implicat IŞJ Botoşani, precum şi cele mai importante performanţe înregistrate în acest an şcolar de elevii botoşăneni.

– Care au fost principalele direcţii de acţiune stabilite de ISJ Botoşani pentru anul şcolar 2010 – 2011 şi cum apreciaţi modul în care au fost ele puse în aplicare?

– Planurile manageriale ale instituţiei sunt realizate după câteva opţiuni strategice conturate în urma analizei de nevoi şi a istoricului evoluţiei sistemului de învăţământ botoşănean. Astfel, având în vedere politicile naţionale cu privire la educaţie şi priorităţile stabilite de minister, am urmărit la nivelul judeţului să ne orientăm actul de management în scopul creşterii calităţii în educaţie şi stimulării performanţei atât în rândul elevilor cât şi în rândul cadrelor didactice, directorilor, inspectorilor şcolari. De asemenea, s-au făcut eforturi pentru a se asigura manageri pregătiţi pentru conducerea eficientă a unităţilor de învăţământ.

Un alt aspect important care stă la baza acţiunilor noastre de zi cu zi este accesarea de fonduri şi implementarea proiectelor cu finanţare externă care vizează promovarea valorilor europene, dezvoltarea resursei umane. În vederea asigurării şi facilitării accesului egal la educaţie pentru toţi elevii din judeţ am organizat şi anul acesta numeroase acţiuni, ultima dintre acestea fiind „Târgul liceelor” din 6-7 mai, la care au participat mulţi dintre absolvenţii claselor a VIII-a din acest an, fie împreună cu profesorii diriginţi, fie cu părinţii sau colegii.

De asemenea, a fost realizată „Harta şcolară a judeţului Botoşani” – ediţia a doua care promovează toate unităţile de învăţământ din judeţ, fie de stat sau particulare, în conformitate cu reţeaua şcolară aprobată. Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în unităţile de învăţământ din judeţ a determinat accesarea de fonduri europene, atât de către inspectorat cât şi de către unităţile de învăţământ, un număr foarte mare de cadre didactice din judeţ beneficiind de mobilităţi individuale dar şi de programe de formare continuă.

– Cum apreciaţi colaborarea cu unităţile şcolare din judeţ în acest an şi care au fost problemele cele mai importante apărute în relaţia cu şcolile?

– Colaborarea cu unităţile de învăţământ din judeţ se bazează, în primul rând, pe comunicare deschisă şi oferirea de sprijin real şi competent în soluţionarea imediată a problemelor inerente care apar, fiind dezvoltată o relaţie de colaborare atât cu managerii de unităţi şcolare cât şi cu cadrele didactice şi comunităţile locale. Considerăm că inspectoratul şcolar, prin personalul său, demonstrează profesionalism şi transparenţă în activităţile şi proiectele pe care le derulează, informaţiile cu privire la acestea fiind de interes public.

Pentru a preveni lipsa de comunicare şi neîncrederea, au fost şi sunt utilizate toate canalele de comunicare, formale şi informale cu unităţile şcolare, indiferent de oră şi zi, în aşa fel încât realităţile sistemului să fie cunoscute în detaliu şi să poată fi rezolvate în timp optim, în interesul elevilor şi a personalului din sistem.

În acelaşi sens, sunt supervizate şi coordonate acţiunile la care participă cât mai mulţi factori de decizie şi beneficiari ai sistemului, colectivul de inspectori fiind implicat în numeroase proiecte şi activităţi de nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional, reprezentanţii inspectoratului fiind prezenţi la cele mai importante momente din viaţa şcolilor.

– Care au fost rezultatele obţinute de elevii din judeţ la concursurile naţionale şi internaţionale de profil şi cum acţionează ISJ pentru îmbunătăţirea lor permanentă?

– Începând din anul trecut şcolar, Inspectoratul şcolar al judeţului Botoşani a realizat o acţiune de amploare la care au participat circa şase sute de elevi cu rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare, în cadrul primei ediţii a unei manifestări numite „Gala excelenţei în educaţie”. Şi în acest an vom organiza acest eveniment de acum aşteptat de elevi, dar şi de profesori şi părinţi, în perioada 9-11 iunie, cu participare numeroasă. Estimăm că vom premia mai mulţi elevi şi profesori anul acesta, pentru că avem premii naţionale şi la concursurile organizate pentru şcolile profesionale precum şi la numeroase competiţii sportive şi activităţi extraşcolare de nivel naţional, pe lângă cele de la olimpiadele tradiţionale pe discipline. Analizând rezultatele elevilor noştri la olimpiade şi concursuri naţionale, obţinute până la această dată, rezultă că aceştia sunt printre cei mai buni din ţară la limba română, limba latină, limba greacă, limba rromani, ştiinţe socio-umane dar şi la geografie, fizică, chimie, biologie, premii la etapele naţionale fiind obţinute şi la Olimpiada naţională de interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice, Olimpiada naţională de arte vizuale, arhitectură şi istoria artelor, Campionatul naţional de educaţie fizică şi sport, Olimpiada de religie.

Cu siguranţă, la majoritatea disciplinelor, elevii noştri vor obţine rezultate bune la fazele naţionale, pentru că ne-am format deja un obicei în selecţia exigentă şi corectă a copiilor şi tinerilor care ne reprezintă judeţul.

Bineînţeles că ne dorim şi mai multe premii la nivel naţional, anul trecut la latină şi română am avut şi câte o menţiune la faza internaţională, aşa că este mereu loc de mai bine, însă cu raportare şi conectare permanentă la contextul actual.

– Care sunt cele mai recente proiecte la care ISJ este organizator sau partener?

– Despre proiectele instituţiei noastre sunt mândri şi ne face plăcere să vorbim, pentru că acesta este unul dintre cele mai importante obiective pe care le-am avut şi suntem determinaţi să-l îndeplinim în totalitate. Echipa din cadrul instituţiei noastre: inspectori, contabilul şef, auditorul, economiştii, consilierul juridic, precum şi inspectorii generali sunt implicaţi efectiv în implementarea mai multor proiecte de tip multiregional finanţate prin POSDRU, pentru două dintre acestea fiind beneficiar inspectoratul nostru, pentru încă opt proiecte instituţia noastră este parteneră, inspectorii fiind implicaţi în mod individual şi în alte proiecte pentru disciplinele pe care le reprezintă. Vorbim despre o sumă care depăşeşte 12 mil. euro în următorii doi ani, incomparabil mai mare decât a fost alocată vreodată pentru învăţământul botoşănean, pentru formare continuă, dezvoltare profesională, dezvoltare şi abilitare curriculară etc. Există şi alte proiecte cu finanţare europeană la care fie inspectoratul independent sau împreună cu şcolile din judeţ, fie unităţile de învăţământ preuniversitar au primit finanţarea activităţilor ce vizează mobilităţile cadrelor didactice pentru schimbul de experienţă, promovarea valorilor europene, cooperare între cadre didactice şi şcoli de pe continent, îmbunătăţirea tehnicilor de predare, învăţarea activă, acestea fiind proiecte tip Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius, Comenius Regio. În ceea ce priveşte implementarea proiectelor educaţionale, comunitare şi europene, inspectoratul nostru şcolar se remarcă printr-o echipă de profesionişti ale căror rezultate profesionale şi a căror valoare incontestabilă este recunoscută la nivel naţional şi internaţional, prin partenerii şi organismele finanţatoare.

– Cum acţionaţi pentru creşterea autonomiei instituţionale a unităţilor şcolare din învăţământul preuniversitar din judeţ?

– Descentralizarea sistemului educaţional şi crearea autonomiei instituţionale a unităţilor de învăţământ sunt efectiv necesare pentru o reformă reală a învăţământului preuniversitar. În cea mai mare măsură, autonomia unităţilor şcolare a crescut, mai ales în ceea ce priveşte puterea de decizie a consiliilor de administraţie. Am încurajat permanent luarea de decizii în concordanţă cu nevoile şcolii, construirea şi implementarea unor strategii de dezvoltare instituţională derivate din specificul fiecărei unităţi. Se acordă consultanţă permanentă în acest sens, este stimulată participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă în domeniul managementului instituţional, al managementului de proiect şi chiar al managementului financiar, asigurându-se o ofertă generoasă de formare pe aceste domenii la nivelul judeţului.

De asemenea, sunt sprijinite unităţile de învăţământ în creşterea şi, mai ales, gestionarea eficientă a autonomiei privind utilizarea veniturilor proprii şi extrabugetare. Sunt create oportunităţi de accesare de fonduri europene, fie prin implicarea în proiecte al căror beneficiar sau partener este ISJ Botoşani, fie prin acordarea de consultanţă şi facilitarea demersurilor pentru depunerea de proiecte cu finanţare sau cofinanţare externă.

Toate aceste demersuri merg în paralel cu responsabilizarea, cu asumarea rolului de manager sau de membru al consiliului de administraţie, dar şi cu dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea. Rolul factorilor decizionali de la nivelul comunităţii a fost şi va rămâne unul covârşitor în activitatea de educare a maselor, în educaţia permanentă şi activă, pentru că educaţia începe în familie, se continuă la şcoală, dar se desăvârşeşte în comunitate.