Ambasadorul Republicii Irak în România, în vizită la USAMV Cluj-Napoca

usamv_irak.jpgCu ocazia vizitei efectuate în Județul Cluj, Excelența Sa Omer Ahmed Karim Berzinji, Ambasadorul Republicii Irak în România, împreună cu Ayad Ali Murad, Șef de cabinet, au vizitat pe 2 decembrie Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

La întâlnirea avută cu Prof. Dr. Doru Pamfil, Rectorul Universității, Prof. Dr. Liviu Mărghitaș, Președintele Senatului Universității și Conf. Dr. Felix Arion, Directorul Departamentului de Științe Economice din cadrul Facultății de Horticultură, au fost abordate teme referitoare la posibilitățile concrete de dezvoltare a relațiilor de colaborare dintre Universitate și înstituțiile de învățământ superior din Irak, în special în domeniul mobilităților de studenți, cadre didactice și a temelor comune de cercetare.

În acest sens, Conducerea USAMV Cluj-Napoca a prezentat Excelenței sale capacitatea universității de a oferi pregătirea de specialitate, în special la nivel de masterat și de doctorat, în domenii în care universitatea excelează și în care a dovedit că își merită primul loc în rândul universităților de profil din țară. De asemenea, Conducerea universității și-a exprimat deschiderea de a oferi studenților veniți din Irak programe de studii de doctorat și de cercetare de excelență specifice care, având în vedere infrastructura de cercetare deosebit de performantă existentă în Universitate, vor permite absolvenților să poată aplica cu succes în practică cunoștințele acumulate.

La rândul său, E.S. Omer Ahmed Karim Berzinji s-a arătat plăcut impresionat atât de calitatea ofertei educaționale pusă la dispoziția studenților, cât și de calitatea cercetării din universitate, subliniind faptul că va transmite autorităților din Irak convingerea sa favorabilă în ceea ce privește necesitatea dezvoltării relațiilor de colaborare cu universitatea.

În cadrul vizitei, E.S. Omer Ahmed Karim Berzinji, a susținut o prelegere în fața studenților universității, în care a prezentat realitățile socio-economice și politice din Irak. La încheierea vizitei, E.S. Omer Ahmed Karim Berzinji a mulțumit Conducerii Universității pentru primirea făcută, promițând că se va reveni la Universitate anul viitor, cu prilejul susținerii tezei de doctorat de către Rezhen Harun, student irakian care urmează studiile de doctorat în cadrul Școlii Doctorale a USAMV Cluj-Napoca.