Agenţia Naţională Antidrog (ANA) lansează o campanie naţională media de prevenire a consumului de noi substanţe psihoactive (NSP).

Potrivit unui comunicat al ANA, principalele obiective ale campaniei „Fii liber!” sunt creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la efectele medico-psihosociale ale consumului de substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul populaţiei generale cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc de consum de droguri, respectiv 15 – 34 de ani.

Prin derularea acestei campanii, Agenţia Naţională Antidrog îşi propune informarea, educarea şi conştientizarea elevilor şi studenţilor în legătură cu efectele şi riscurile consumului de substanţe noi psihoactive, în vederea neînceperii şi/sau evitării trecerii de la consumul ocazional sau recreaţional, la consumul regulat la nivelul populaţiei generale.

„Fii liber!” îşi propune, la nivel naţional, crearea unei reţele de suport comunitar, formate din cadre didactice, voluntari ANA, părinţi şi specialişti din cadrul instituţiilor publice sau organizaţiilor neguvernamentale partenere.

 

Citiți articolul integral pe PreventieMedicala.ro