Directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, chestor de poliţie Sorin Oprea , şi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Constantin Trăistaru, au semnat un protocolul de colaborare pentru perioada 2013 – 2017, care are ca obiect desfăşurarea de programe, proiecte şi activităţi comune pentru realizarea scopului şi obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog şi ale Planurilor de acţiune în domeniul reducerii cererii de droguri.

Conform protocolului de colaborare încheiat, părţile semnatare vor implementa programe şi proiecte comune de prevenire a consumului de droguri, alcool, tutun şi de petrecere a timpului liber, de informare, educare şi comunicare.

Potrivit unui comunicat de presă al ANA remis vineri, specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog vor selecta şi vor forma voluntari din rândul elevilor şi cadrelor didactice, care vor participa la implementarea proiectelor de educaţie, informare şi conştientizare asupra consumului de droguri în rândul copiilor şi tinerilor.

De asemenea, vor fi elaborate şi implementate programe de formare continuă în domeniul prevenirii consumului de droguri, destinate profesorilor consilieri, profesorilor diriginţi, diferitelor categorii de personal didactic şi didactic auxiliar, inclusiv prin formarea formatorilor pentru adulţi în acest domeniu.

Prin semnarea acestui protocol de colaborare, cele două instituţii îşi exprimă convingerea că vor putea acţiona eficient în zona prevenirii consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare, astfel încât prevalenţa acestui consum să scadă. Totodată, cele două instituţii vor pregăti activităţi în cadrul programului Ministerului Educaţiei Naţionale „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, care se va derula în intervalul 1 – 5 aprilie.

Conform Studiului ESPAD 2011, care cuprinde cele mai recente date privind consumul de alcool, tutun, droguri ilicite, precum şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (comercializate sub denumirea de ‘etnobotanice’ sau ‘droguri legale’) înregistrate la nivel naţional în rândul populaţiei şcolare de 16 ani, prevalenţa consumului de tutun până la vârsta de 16 ani a scăzut uşor la 52%, fiind cu două procente sub media europeană (54%) iar consumul de ţigări în ultimele 30 de zile a înregistrat în anul 2011 o creştere cu 4 procente, fiind de 29%, cu un procent peste media europeană (28%).

Consumul vreunei băuturi alcoolice pe durata vieţii este de 79%, în scădere de două procente faţă de studiul anterior, din 2007 (81%) şi cu 8 procente sub media europeană (87%) iar prevalenţa până la vârsta de 16 ani a consumului de tranchilizante sau sedative la recomandarea medicului a scăzut cu un procent, de la 5% în 2007, la 4% în 2011, aflându-se la jumătatea valorii mediei europene de 8%, relevă studiul.

De asemenea, prevalenţele ridicate ale consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive (SNPP) de-a lungul vieţii, în ultimul an şi în ultima lună plasează aceste substanţe printre cele mai consumate droguri în rândul elevilor de 16 ani din România anului 2011, alături de canabis/ haşiş şi inhalante. AGERPRES