vassiliou_androulla.jpgSistemele naţionale de educaţie trebuie reformate pentru ca tinerii să obţină acele abilităţi necesare pentru a obţine o slujbă, a declarat luni comisarul european pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret, Androulla Vassiliou.

„Sistemele naţionale de educaţie trebuie reformate pentru ca tinerii să obţină acele abilităţi necesare pentru a obţine o slujbă. Ne referim la abilităţi transversale şi digitale. Învăţământul profesional trebuie să facă parte şi el din încercarea noastră de a rezolva această problemă a tinerilor. Dacă există sisteme de ucenicie, atunci procentul tinerilor aflaţi în şomaj este mai scăzut. Am lansat la nivel european o alianţă a sistemelor de ucenicie pentru a asigura un anumit nivel de calitate şi pentru a schimba mentalitatea referitoare la această formă de învăţământ care îi poate ajuta pe tineri să treacă mai uşor prin procesul de tranziţie către piaţa muncii”, a subliniat comisarul european în cadrul conferinţei „Menţinerea tinerilor pe piaţa forţei de muncă, în sistemul educaţional şi/sau în programe de formare profesională: Provocări comune – soluţii comune”.

Potrivit acesteia, aproximativ 1/5 din populaţia europeană are mai puţin de 30 de ani şi aproape 15 milioane dintre tineri sunt excluşi în sensul că nu au slujbe şi nu se află cuprinşi în sistemul de educaţie. „Unele grupuri sociale trec printr-o situaţie mai bună decât altele, întrucât excluziunea se găseşte mai ales în rândul tinerilor ai căror părinţi sau bunici au fost imigranţi sau au probleme de dizabilităţi ori un nivel de educaţie scăzut. Cei care abandonează timpuriu şcoala sunt cei care se află în cea mai vulnerabilă situaţie. Lipsa învăţământului secundar reprezintă un element negativ foarte important care stă în calea lor în a-şi găsi o slujbă. Consecinţele sunt negativ pentru economie şi presupun nişte costuri sociale pentru societate. Faptul că aceşti tineri nu se află în câmpul muncii presupune cheltuirea a miliarde de euro. Se vorbeşte de aproximativ 160 de miliarde de euro pe an în acest sens sau 1,3% din PIB-ul european. Lipsa de activitate şi excluziunea pot duce la apariţia unor comportamente foarte periculoase sau la o atracţie faţă de laturile extreme ale spectrului politic. Educaţie şi formare, precum şi încadrarea tinerilor în câmpul muncii trebuie foarte bine reflectate în toate planurile”, a susţinut Androulla Vassiliou.
Ea a explicat că noul program ERASMUS Plus îi va ajuta pe tinerii aflaţi în situaţia de maximă vulnerabilitate prin oferirea unor oportunităţi de învăţare neformală. „Tinerii îşi vor îmbunătăţi încrederea de sine şi nivelul aptitudinilor şi abilităţilor. ERASMUS Plus promovează incluziunea socială şi o legătură mai strânsă între învăţământul formal, informal şi neformal”, a explicat Androulla Vassiliou. AGERPRES