anosr_logo.jpgAlianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a acuzat Guvernul că „nu a adoptat nicio măsură” care să faciliteze incluziunea socială a studenţilor şi că nu a dat curs niciuneia dintre propunerile federaţiei în acest sens, studenţii ameninţând cu forme de protest în cazul în care Executivul nu va demara „acţiuni concrete”.

Potrivit unui comunicat de presă ANOSR, în continuare, sistemul de învăţământ superior românesc este unul „deloc accesibil” tinerilor proveniţi din categorii defavorizate, iar Guvernul şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice „refuză să conştientizeze şi ignoră această situaţie”.

„În cazul în care, în perioada imediat următoare, Guvernul nu va demara acţiuni concrete pentru a pune în practică solicitările studenţilor, aceştia sunt pregătiţi să recurgă şi la forme de protest. Marţi, Guvernul României a prezentat un bilanţ al Pachetului integrat pentru combaterea sărăciei, document care reuneşte 47 de măsuri ce vizează toate categoriile de vârstă, dar în special copiii şi tinerii. Deşi unul dintre obiectivele pe care acest pachet îşi propune să le îndeplinească până în 2020 este creşterea numărului de absolvenţi de educaţie terţiară (inclusiv de învăţământ superior), nu există nicio măsură care să faciliteze accesul tinerilor proveniţi din categorii defavorizate în ciclurile de învăţământul superior”, afirmă studenţii.

ANOSR susţine că a propus Cancelariei Prim-Ministrului şi Ministerului Educaţiei, încă din luna iulie 2016, introducerea în acest pachet a 5 măsuri suplimentare ce vizează exact acest aspect, precum: locuri bugetate alocate pe criterii sociale, burse sociale consistente, coroborate cu servicii de cazare şi masă gratuite (în căminele studenţeşti, respectiv cantinele universitare), programe de consiliere şi orientare în carieră gratuite (inclusiv şcoli de vară în universităţi pentru elevi), burse speciale pentru studenţii proveniţi din mediul rural care îşi doresc să se întoarcă în acelaşi mediu pentru a profesa sau fonduri mai mari pentru a sprijini achiziţionarea de laptopuri şi calculatoare de către studenţi.
ANOSR solicită Guvernului începerea de urgenţă a demersurilor şi adoptarea, până la finalul mandatului, a următoarelor măsuri: includerea în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei a unor măsuri care să faciliteze integrarea tinerilor proveniţi din medii defavorizate în ciclurile de învăţământ superior, revizuirea şi actualizarea Hotărârii de Guvern privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi (nemodificată din anul 1998).

Alte solicitări ale ANOSR se referă la adoptarea Hotărârii de Guvern pentru acordarea facilităţilor elevilor şi studenţilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul, care să acorde tuturor studenţilor dreptul de a beneficia de reducere de 50% la tarifele de călătorie cu mijloacele de transport feroviar, pentru un număr nelimitat de călătorii, indiferent de categoria trenului, dar şi adoptarea de măsuri prin care toate instituţiile publice de cultură să respecte art. 205, alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi să acorde reducere de 75% la biletele de acces pentru studenţi. AGERPRES