anosr.jpgTaxele de studiu trebuie să reflecte costul real al educaţiei fiind necesară o mai mare transparenţă a costurilor incluse în taxa de studiu, consideră reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România .

Vicepreşedintele ANOSR Mihai Dragoş a declarat vineri într-o conferinţă de presă prilejuită de lansarea unui studiu privind nevoile sociale ale studenţilor că sunt necesare investiţii în construcţia de noi cămine pentru a răspunde nevoilor tuturor studenţilor, acordarea subvenţiei individuale de cazare pentru studenţii care nu reuşesc să primească un loc în cămin din cauza insuficienţei locurilor de cazare, tarifele practicate de universităţi pentru studenţi la cămine şi cantine, să fie cel mult egale cu diferenţa dintre costurile de funcţionare, cuprinzând cheltuielile de personal, cheltuielile cu utilităţile, cheltuielile cu materiile prime şi consumabile şi cheltuielile de întreţinere curentă şi subvenţiile de la bugetul de stat.

Alte puncte foarte solicitate de reprezentanţii studenţilor se referă la transparentizarea cheltuirii taxelor din regia de cămine, crearea de politici naţionale cu privire la echitate şi acces în învăţământul superior, împreună cu implementarea mecanismelor de monitorizare şi evaluarea lor.

„Implementarea sistemului de împrumuturi pentru studenţi, garantate de stat, cu restituirea acestora după finalizarea studiilor şi după atingerea unui anumit prag salarial, reformarea sistemului de acordare a burselor pentru studenţii proveniţi din mediul rural, alocarea unui procent din locurile bugetate pentru persoanele provenite din mediul rural sau din familii cu venituri reduse ar reprezenta soluţii care să vină în sprijinul studenţilor”, a declarat vicepreşedintele ANOSR Cristina Fiţ.

Alte soluţii ale ANOSR se referă la reducerea preţurilor practicate în cadrul cantinelor studenţeşti, care deja beneficiază de subvenţie de la MECTS, astfel încât acestea să nu constituie unităţi de profit pentru universităţi, ci doar un serviciu de bază pus la dispoziţia studenţilor la tarife cât mai scăzute, construcţia de cantine în universităţile care momentan nu deţin acest serviciu. În ceea ce priveşte bursele ANOSR consideră că este necesară o reformare a sistemului de burse sociale astfel încât acestea să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare, de asemenea o reformarea sistemului de burse de performanţă pe merit pe studiu astfel încât acestea să reprezinte factori motivanţi în atingerea performanţelor, iar universităţile să suplimenteze cuantumul burselor studenţeşti. În opinia ANOSR, studenţii ar trebui să aibă drept de veto în realizarea metodologiilor pentru cazare, distribuirea burselor şi a taberelor. AGERPRES