Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a acuzat Guvernul că nu respectă angajamentele luate faţă de studenţi în timpul campaniei electorale din toamna anului 2016 şi a solicitat coaliţiei de guvernare să aplice măsurile necesare pentru a-şi îndeplini toate angajamentele luate la începutul mandatului.

„Asumările Partidului Social Democrat (PSD), semnate de preşedintele Liviu Dragnea, prevedeau ca în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 să se regăsească: creşterea alocaţiei pentru burse studenţeşti la valoarea de 201 lei/ student bugetat; creşterea fondului pentru acordarea subvenţiei cămine-cantine, în vederea dublării acesteia (în prezent, presupunând o creştere de 117.331.510,2 lei); finanţarea de bază în anii 2017-2018 să ajungă până la suma de 6.522 lei/ student echivalent (alocaţia unitară/student echivalent în anul 2017 ajungând abia la 3.692 lei/ student echivalent, iar în anul 2018 la 4.580 lei/ student echivalent, presupunând în prezent o creştere a finanţării de bază de 2.094.676.456,8 lei); alocarea unui buget de 44.000.000 lei în vederea subvenţionării transportului local al studenţilor cu mijloace de transport în comun (în prezent presupunând o creştere cu aproximativ 15.000.000 lei faţă de anul precedent)”, afirmă ANOSR într-un comunicat remis marţi presei.

De asemenea, potrivit ANOSR, până la finalizarea perioadei de guvernare, respectiv anul 2020, se mai prevedeau: alocarea finanţării de 1% din Produsul Intern Brut pentru cercetarea ştiinţifică; creşterea anuală continuă a finanţării educaţiei, astfel încât în perioada mandatului 2016-2020 să fie 6% din PIB; investiţii pentru infrastructură şi mijloace didactice şi de cercetare; construirea a cel puţin 30 de cămine noi, precum şi modernizarea celor deja existente (nu s-a construit niciun cămin nou, iar dintre cele 6 la care s-au început lucrările, nu a fost finalizat niciunul).

„Deşi au fost câteva asumări îndeplinite până în momentul de faţă, nu putem vorbi despre o creştere semnificativă a calităţii învăţământului superior, efectele creşterilor bugetare ameliorând doar anumite aspecte urgente şi atingând aproape normalitatea realităţii socio-economice actuale”, spun studenţii de la ANOSR.

Potrivit acestora, în ceea ce priveşte fondul de burse, în ciuda faptului că au existat diverse majorări, atât în urma creşterii alocaţiei bugetare pe student echivalent, cât şi acordării burselor studenţeşti pe tot parcursul anului, suma alocată în acest sens „ar trebui” să aibă în vedere o creştere a fondului de burse acordat studenţilor bursieri ai statului român – etnicii români din Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi alţii.

„Având în vedere că România tocmai a sărbătorit centenarul de la constituirea statului naţional unitar, Guvernul României ar trebui să îşi asume o responsabilitate mai mare şi, în acest sens, să ia în considerare adoptarea unor măsuri care să aibă în vedere educaţia românilor de pretutindeni. Conform legislaţiei în vigoare, nicio bursă oferită studenţilor din România nu poate fi mai mică de 578 lei. Astfel, pentru a elimina orice situaţie discriminatorie, dar şi pentru a creşte gradul de incluziune şi echitate faţă de această categorie de studenţi, ANOSR solicită creşterea cuantumului burselor specifice la valoarea bursei minime propuse de CNFIS, şi anume 578 lei, pentru studenţii care urmează programe de studii de licenţă şi 1.156 lei pentru studenţii care urmează programe de studii de masterat. De asemenea, considerăm că este absolut necesară modificarea situaţiei actuale, astfel încât studenţilor doctoranzi români de pretutindeni să le fie alocate burse în acelaşi cuantum ca în cazul studenţilor doctoranzi români. Impactul bugetar pe care această măsură l-ar avea ar fi de 104.294.320 lei pentru anul 2019”, spune ANOSR.

Totodată, organizaţia recunoaşte că este de necontestat faptul că angajamentele duse la îndeplinire de coaliţia de guvernare, şi anume creşterea substanţială a burselor şi acordarea transportului feroviar gratuit, ambele pe tot parcursul anului, au avut un impact pozitiv în viaţa studenţilor. „Ulterior, în anul 2018, în urma acţiunilor întreprinse de ANOSR, au existat rezultate şi în ceea ce priveşte Programul Naţional „Tabere Studenţeşti”, implementându-se astfel o suplimentare cu 4.000 de locuri alocate studenţilor, fapt care a conturat o creştere cu 66,6% faţă de anii trecuţi (de la 6.000 la 10.000 de locuri). Pentru acestea, MTS alocă 100 lei pentru fiecare dintre cele cinci zile de tabără, efortul bugetar total ajungând la 5.000.000 de lei”, declară studenţii.

În opinia ANOSR, creşterea bugetară reprezintă strict o suplimentare a numărului de locuri alocate, în niciun caz îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi masă ale studenţilor. Astfel, propunerea ANOSR este de creştere a subvenţiei alocate pentru masă de la 40 lei/ zi/ student la 70 lei/ zi/ student, creşterea subvenţiei de cazare de la 60 lei/ zi/ student la 80 lei/ zi/ student, aşadar, ajungând la o subvenţie de 150 lei/ zi/ student. AGERPRES