Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România lansează campania „Educaţia la guvernare!”, prin care solicită partidelor politice să demonstreze „fără echivoc” prin planurile de guvernare şi prin angajamentele luate că vor acţiona ferm pentru a produce schimbări pozitive majore în învăţământul superior.

Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, în acest context ANOSR propune obiective concrete în opt domenii fundamentale ale educaţiei.

„În ciuda angajamentelor exprimate de partide în campania ANOSR „Viitorul implică studenţii!” din 2016, majoritatea priorităţilor studenţilor asumate de partide au rămas fără ecou în acţiunile politicienilor. Cu fiecare zi pierdută în urma educaţiei, învăţământul superior a avut vizibil de suferit, tocmai de aceea este evidentă necesitatea acută de a prioritiza învăţământul în iniţiativele legislative şi, după caz, în politicile publice de guvernare. Se dovedeşte imperativ să tragem un semnal de alarmă şi să solicităm partidelor politice nu doar să îşi asume declarativ direcţii de dezvoltare, ci să se angajeze la acţiuni concrete, a căror implementare să fie asumată în timp şi monitorizată trimestrial împreună cu ANOSR”, precizează comunicatul citat.

Priorităţile pentru învăţământul superior din România propuse de ANOSR sunt:

* legislaţie predictibilă, coerentă şi centrată pe student – o nouă lege a Educaţiei conectată la tendinţele europene, conturată de specialişti în baza unui acord al partidelor parlamentare;
* finanţarea educaţiei, care încurajează performanţa şi competitivitatea – alocări bugetare conforme cu cerinţele sistemului, bazate pe criterii de calitate şi în acord cu misiunea universitară;
* burse studenţeşti care să constituie un sprijin corespunzător nevoilor reale – stabilirea pragului minim al burselor studenţeşti pe baza coşului minim al studentului, astfel încât să reprezinte 50% din salariul minim brut pe economie;
* participarea reală a studenţilor în luarea deciziilor – minimum 25% în toate structurile decizionale sau consultative universitare şi naţionale;
* studenţi români conectaţi internaţional – triplarea numărului de beneficiari ai mobilităţilor internaţionale;
* studenţi orientaţi cu succes spre piaţa muncii – alocarea unei subvenţii individuale pentru fiecare student pentru servicii de consiliere şi orientare în carieră;
* meritocraţia, o condiţie esenţială pentru universităţi credibile – sancţionarea drastică şi sistematică a tuturor formelor de plagiat şi a încălcării normelor de etică şi integritate;
* performanţă şi calitate prin absorbţie eficientă a fondurilor europene – un organism compus din actorii sociali care să determine priorităţile pentru investiţii şi să monitorizeze întregul proces;
* locuri de cazare pentru studenţi adecvate şi suficiente – investiţii, standarde naţionale, construirea unor cămine moderne şi o strategie asupra politicilor de locuire;
* management universitar eficient şi lipsit de ingerinţe politice – reintroducerea incompatibilităţilor funcţiilor de conducere din universităţi cu funcţiile politice şi limitarea clară a numărului de mandate ale rectorilor.

Conform comunicatului, obiectivele au fost trasate de reprezentanţii studenţilor din România reuniţi în august la Adunarea generală ANOSR de la Bucureşti. AGERPRES