În perioada 26-28 mai 2021, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) organizează o conferință națională dedicată viitorului învățământului superior din România, denumită „Învățământul superior din România, competitiv în noul Spațiu European al Educației”.

În contextul angajamentelor asumate de statul român la nivel european în privința reformelor din cadrul educației terțiare, ANOSR dorește să inițieze o dezbatere care să abordeze pașii concreți pe care trebuie să îi urmărească sistemul de învățământ superior pentru îndeplinirea angajamentelor și principiilor europene.

Conferința reunește atât actori din sistemul educațional românesc, cât și cel european, de la studenți la autorități publice și cadre didactice.

Deschiderea conferinței, organizate în parteneriat cu Consiliul Național al Rectorilor și aflate sub egida proiectului „România Educată” este programată pentru data de 26 mai 2021, începând cu ora 10:00, în incinta Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, sala Aula Magna (str. Boteanu, nr. 1, sector 1, Bucureşti).

Pe această cale, dorim să vă lansăm o invitație pentru a participa fizic la evenimentul de deschidere a conferinței, cu anunțarea intenției participării dumneavoastră până în data de 24 mai 2021. Având în vedere restricțiile actuale, în cadrul incintei putem găzdui un număr limitat de persoane.

Prin urmare, ulterior înscrierii la eveniment, ANOSR va confirma încadrarea în numărul de participanți acceptați și participarea dvs.

În cadrul deschiderii conferinței vor lua cuvântul reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Ministerului Educației, Reprezentanței Comisiei Europene în România, Consiliului Național al Rectorilor, Organizației Europene a Studenților (European Students’ Union), precum și ai altor instituții sau autorități.

Agenda atelierelor organizate în cadrul conferinței în perioada 26 – 28 mai 2021 includ teme precum „Viitorul Alianțelor Europene și impactul lor în rândul comunității universitare ”, „Angajabilitatea studenților: care este măsura colaborării dintre universități și piața muncii și cum punem în centru studenții?”, „Fenomenul Brain Drain sau cum asigurăm circulația creierelor înspre România” sau „Cum arată universitatea inovativă a viitorului?”.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 22 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități, atingând un număr de 111 organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești. La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții