Peste 200 de lideri ai studenţilor din întreaga ţară vor participa în perioada 25 februarie – 1 martie la Forumul Organizaţiilor Studenţeşti din România, editia a V-a. Evenimentul se va desfăşura în Bucureşti şi este organizat de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România.

Forumul Organizațiilor Studențești din România este un eveniment anual și de tradiție al ANOSR, în cadrul căruia se stabilesc direcțiile politicilor publice în învăţământul superior dar și alte elemente specifice în evoluţia mişcării studenţeşti. În acest an vom aborda două direcţii: dezvoltarea structurii naţionale de reprezentare a studenţilor şi prioritizarea acţiunilor structurii în vederea realizării unei politici publice educaţionale de impact.

Studenţii, un element vital al comunității academice, s-au săturat ca instituţiile publice să creioneze proiecte fără o perspectivă reală de aplicare, care deseori omit opiniile acestora, ignorand în mod conştient poziţia lor ca parteneri de dialog social. Aceste instituţii se mulţumesc de cele mai multe ori, în ultima vreme, să consulte actorii educaţionali numai de faţadă, iar studenţii sunt trataţi precum clienţii sistemului educaţional. Acesta este motivul pentru care noi, studenţii vom veni cu direcţii şi cerinţe clare pentru rezolvarea problemelor ce ne vizeaza.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc în data de 25.02.2010, începând cu ora 16:00, în Aula Magna a Facultătii de Drept. Vom avea ca invitaţi Rectori ai: Universitaţii București, Prof.dr. Ioan Pânzaru, Universitatea Politehnică București, Prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, Academia de Studii Economice București, Rosca Ion Gh., Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport – Viorel Cojocaru şi Universitatea Româno – Americană – Ovidiu Folcuţ, care şi-au confirmat prezenţa. Împreună cu aceştia vom dezbate “Importanţa implicării studenţilor la toate nivelurile de reprezentare ca parteneri în sistemul educaţional”. Acest eveniment este deschis presei și vă invităm să luaţi parte la discutii.

Forumul se va încheia printr-un eveniment numit “Sofa Debate” la care şi-au anunţat participarea Ministrul Educaţiei şi reprezentaţii ARACIS. În contextul elaborării unei noi variante a Legii Educaţiei Naţionale, vom dezbate principalele puncte pe care ANOSR le consideră necesare a fi prezente în lege şi cel mai important vom solicita consultarea studenţilor în toate aspectele din domeniul educaţiei. Susţinem cu fermitate că studenţii trebuie trataţi ca parteneri egali de dialog în tot ceea ce priveşte sistemul educaţional!

Alte teme de dezbatere vor viza:

1. Reprezentarea minoritaţilor și a studenţilor basarabeni

2. Reprezentarea studenţilor din universitaţile private

3. Reprezentarea studenţilor doctoranzi

4. Perspective transnaţionale de colaborare- vor participa si reprezentantii CNOSM (Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Republica Moldova)

5. Agenţia de credite pentru studenţi (ACS)

O parte din rezultatele aşteptate la sfârşitul evenimentului sunt:

• Trasarea clară a unor idei în ceea ce priveşte conturarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi.

• Întocmirea unei poziţii ANOSR care să cuprindă amendamentele necesare spre a fi introduse în viitoarea Lege a Educaţiei Naţionale.

• Finalizarea unei poziţii vis-a-vis de statusul burselor întârziate ale doctoranzilor precum şi dezvoltarea unor mecanisme în scopul reprezentării mai bune a acestora.

• Consolidarea unor relaţii de parteneriat şi trasarea unor elemente specifice de colaborare între ANOSR şi CNOSM pe următorul an.