Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) solicită acordarea subvenţiei pentru cămine-cantine în funcţie de numărul de studenţi cazaţi, şi nu de numărul de studenţi subvenţionaţi de la bugetul de stat, argumentând că nu este echitabil ca un student la forma de învăţământ în regim cu taxă să plătească tarife de cazare şi masă diferenţiate de studentul bugetat.

Potrivit unui comunicat remis pe 21 februarie, ANOSR menţionează că distincţia dintre forma de şcolarizare finanţată de la bugetul de stat şi cea în regim de taxă ar trebui să se realizeze pentru cheltuielile privind şcolarizarea, nu pentru cele privind serviciile conexe.

„ANOSR trage un semnal de alarmă ferm, referitor la raţionamentul de alocare a subvenţiei pentru cămine-cantine. (…) Aşadar, considerăm că nu este echitabil sau în concordanţă cu legislaţia în vigoare ca un student la forma de învăţământ în regim cu taxă să plătească tarife de cazare şi masă diferenţiate de studentul bugetat. De aceea, luând în calcul contextul inexistenţei unui text de lege specific, precum în cazul burselor (unde este prevăzut explicit că bursele se acordă pentru studenţii bugetaţi), accentuat de riscul producerii unor diferenţieri între studenţi, federaţia susţine că este relevant ca subvenţia pentru cămine-cantine să se acorde pe număr de studenţi cazaţi, nu pe număr de studenţi căminizaţi subvenţionaţi de la bugetul de stat”, se arată în comunicatul citat.

Totodată, ANOSR a propus ca alocarea fondurilor destinate subvenţiei pentru transportul public de suprafaţă să se facă pentru toţi studenţii, indiferent de forma de finanţare a studiilor. „În baza aceluiaşi raţionament, ANOSR a propus ca alocarea fondurilor bugetare destinate subvenţiei pentru transportul public local de suprafaţă să se facă pentru toţi studenţii, indiferent de forma de finanţare a studiilor, şi nu doar pentru cei finanţaţi de la bugetul de stat. Având în vedere că singurele criterii care se menţionează în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 sunt cele referitoare la vârstă (până la 26 de ani) şi, respectiv, la forma de învăţământ cu frecvenţă, nefăcându-se distincţia între formele de şcolarizare, considerăm a fi nedreaptă alocarea subvenţiei după alte criterii decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare”, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, în urma propunerilor şi demersurilor ANOSR, pentru prima dată în istorie, Ministerul Educaţiei Naţionale va distribui transparent fondurile bugetare destinate subvenţiilor pentru cămine-cantine.

ANOSR punctează că în continuare sunt subvenţionaţi doar studenţii de la forma de învăţământ finanţată de la bugetul de stat, şi nu toţi studenţii căminizaţi. „ANOSR a militat în permanenţă pentru transparentizarea sistemului de învăţământ superior şi finanţarea corespunzătoare a acestuia. Cu toate că, prin propunerea federaţiei, am susţinut eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte alocarea acestor fonduri, din păcate, ele încă sunt menţionate în forma finală a documentelor emise de minister”, afirmă preşedintele ANOSR, Petrişor-Laurenţiu Ţucă.

ANOSR reuneşte studenţi din 19 centre universitare din întreaga ţară, din 30 de universităţi, atingând un număr de 105 organizaţii membre. AGERPRES