Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România afirmă că transformarea digitalizării într-un proiect naţional a fost, „mai degrabă”, „un slogan, decât o asumare reală”, iar strategia în domeniu a fost lansată „tardiv”.

„În ciuda faptului că digitalizarea educaţiei reprezintă o prioritate europeană consacrată, în învăţământul superior românesc subiectul a devenit cu adevărat important abia odată cu mutarea forţată a activităţii didactice în online din cauza pandemiei. Chiar şi aşa, din luna martie până în prezent, transformarea digitalizării într-un proiect naţional a fost mai degrabă un slogan, decât o asumare reală. (…) Indiferent de documentul care va cuprinde priorităţile statului român şi ale universităţilor în domeniul digitalizării, anume includerea în viitoarea Strategie privind digitalizarea educaţiei din România 2021-2027, lansată tardiv în 26 octombrie de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau în alte documente strategice, nevoia de acţiuni clare şi de impact în acest domeniu nu poate fi contestată”, susţine ANOSR într-un comunicat de presă.

Potrivit studenţilor, sunt necesare „urgent” intervenţii „specifice” în domeniul digitalizării, precum dezvoltarea competenţelor digitale ale tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare, ale adulţilor, ale elevilor şi studenţilor prin cursuri de scurtă durată; revizuirea sistemului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi introducerea de noi discipline pentru dezvoltarea competenţelor digitale şi familiarizarea cu metode şi tehnici moderne de predare; stabilirea unor direcţii generale şi sprijinirea implementării tehnologiilor de asistenţă (Assistive Technology) pentru asigurarea accesului la educaţie online a elevilor şi a studenţilor cu dizabilităţi şi/sau dificultăţi de învăţare.

ANOSR mai propune sprijinirea dezvoltării de platforme naţionale online pentru digitalizarea şi debirocratizarea proceselor specifice învăţământului universitar – procesul de admitere, accesul la serviciile centrelor de consiliere şi orientare în carieră, procedura de achitare a taxelor universitare, verificarea autenticităţii diplomelor eliberate de universităţi, monitorizarea parcursului academic al studentului; implementarea de mecanisme de finanţare specifice în vederea sprijinirii şi stimulării procesului de digitalizare; reformarea programului „Euro 200” cu scopul de a asigura atât pentru elevi, cât şi pentru studenţi accesul echitabil la educaţie şi sprijinirea dotării instituţiilor de învăţământ superior cu device-uri, echipamente şi platforme digitale de e-learning şi administrative.

Sprijinirea prin cadrul legal şi financiar a mobilităţilor virtuale şi hibrid, a dezvoltării de cursuri online; stimularea integrării în procesul educaţional a resurselor educaţionale deschise (RED); elaborarea unui instrument de autoevaluare a gradului de digitalizare a serviciilor universitare şi a unui ghid de digitalizare a învăţământului superior; operaţionalizarea bibliotecilor publice online prin digitalizarea fondului de carte a bibliotecilor centrale universitare – reprezintă alte propuneri ale organizaţiei. AGERPRES