usamv_cluj_mare.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj Napoca a demarat în decembrie 2010 implementarea unui important proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, intitulat “O intervenţie integrată în vederea consolidării antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile”.

Alături de Asociaţia A.F.I. Pro Familia din Bistriţa, promotorul proiectului, sunt implicaţi şi alţi parteneri instituţionali: Asociaţia Comunitară «Totul pentru Viaţă» Huşi, Societatea pentru Părinţi şi Copii SCOP Timişoara, precum şi partenerul transnaţional Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A., acesta bucurându-se de o vastă experienţă în domeniul formării, al furnizării serviciilor de consiliere şi sprijin pentru grupuri social vulnerabile excluse şi/sau supuse riscului de excluziune.

Obiectivul principal al proiectului este eliminarea excluziunii sociale şi profesionale a femeilor aparţinând grupurilor vulnerabile prin asigurarea egalităţii de şanse, constituirea structurilor de sprijin, respectiv a centrelor de resurse pentru economia socială şi înfiinţarea întreprinderilor sociale care vor contribui la o dezvoltare durabilă şi la creşterea calităţii vieţii.
Proiectul se desfăşoară în trei din cele opt regiuni de dezvoltare ale României, respectiv în Regiunea Vest, Regiunea Nord Vest şi Regiunea Nord Est. Au fost create mai multe structuri de sprijin – o structură centrală şi trei structuri regionale, acestea oferind servicii specializate de consiliere, orientare profesională şi antreprenorială pentru femeile vulnerabile care intenţionează să demareze afaceri în sfera economiei sociale sau să lucreze în întreprinderi sociale.
Prin intermediul structurilor de sprijin, femeile vulnerabile beneficiază de acţiuni integrate şi personalizate, precum şi de asigurarea dobândirii abilităţilor de viaţă, formare profesională, dezvoltarea competenţelor, a aptitudinilor şi cunoştinţelor, de activităţi de consolidare a stimei de sine, sprijin pentru a înfiinţa întreprinderi sociale şi a valorifica noile oportunităţi existente în sectorul economiei sociale.

Într-o primă etapă au fost formaţi specialişti în domeniul economiei sociale: sociologi, asistenţi sociali, psihologi, antropologi sociali, consilieri în ocupare, jurişti, economişti. USAMV Cluj Napoca a asigurat, prin intermediul experţilor implicaţi în cadrul proiectului, pregătirea materialului suport pentru specialişti, precum şi organizarea sesiunilor de formare. Aceste persoane au fost implicate, după specializare, în cadrul structurilor de sprijin create în cele trei regiuni.

În cea de-a doua etapă a proiectului, au fost organizate cursuri de pregătire pentru femeile aparţinând grupurilor vulnerabile. Cine sunt de fapt aceste femei? Şomere pe termen lung, reprezentante ale unor familii monoparentale, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de persoane, femei aflate anterior în detenţie, etc.
Prin intermediul unei cercetări sociologice, realizată de experţii USAMV, au fost identificate acele domenii de dezvoltare a antreprenoriatului social feminin, cu exemple din cele trei regiuni de intervenţie. Cu toate că, teoretic pot desfăşura orice activitate, în orice sector economic, e mai probabil ca întreprinderile sociale să fie active doar în anumite domenii.

Astfel, grupul ţintă de femei vulnerabile a beneficiat de formare profesională din partea USAMV Cluj, în următoarele domenii: finanţarea, gestiunea şi evidenţa contabilă a întreprinderii sociale; colectare, procesare (congelare) şi distribuire fructe de pădure; producţie şi distribuire produse alimentare tradiţionale; servicii suport de găzduire pentru turismul eco-activ; colectare, ambalare şi comercializare produse agroalimentare.

Demersul de constituire a unei întreprinderi sociale e unul care presupune anumite particularități, de la specificul acestei entități economice până la capitalul informațional deținut de cei care vor să deschidă o întreprindere socială. În acest context, nevoia de suport, de ghidare a demersului devine una absolut necesară pentru reușita operațiunii, suport concretizat în elaborarea, în prezent, de către experţii USAMV a unui ghid pentru pentru constituirea unei întreprinderi sociale in regiuni rurale având ca obiect produsele agricole şi de artizanat.

Pentru a veni în sprijinul creării acestor întreprinderi sociale, a fost organizat în perioada 21-25 mai 2012, un schimb de bune practici în Italia, ce a constat în vizitarea unor întreprinderi din sfera economiei sociale ce funcţionează deja cu succes. Prin aceasta s-a dorit integrareea bunelor practici, instrumentelor, metodologiilor şi expertizei din alte state UE în ghidul ce se elaborează în prezent pentru constituirea întreprinderilor sociale în România.

Proiectul are atât o componentă de dezvoltare durabilă, prin consolidarea incluziunii sociale şi a coeziunii şi prin valorificarea economiei sociale din partea grupurilor social vulnerabile, precum şi o componentă inovativă, prin înfiinţarea întreprinderilor sociale de către femeile social vulnerabile. Termenul de finalizare al acestuia este 30 noiembrie 2013.