Cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar în anul 2011-2012 va fi cu peste 50.000 de locuri mai mică faţă de anul şcolar actual, conform proiectului Ministerului Educaţiei publicat în această săptămână.

Potrivit ăroiectului, va scădea numărul elevilor din învăţământul primar şi gimnazial, în schimb va creşte cu 25.000 numărul de locuri în învăţământul liceal. În învăţământul primar şi în învăţământul gimnazial se va înregistra o scădere ale cifrelor de şcolarizare cu câte 50.000 de locuri.

Majorări ale cifrei de şcolarizare se vor înregsitra în învăţământul preşcolar (cu 5 000 de locuri) şi în învăţământul liceal, clasa a IX-a, învăţământ de zi (cu 25 000 de locuri). De asemenea, se vor aloca 10.000 de locuri pentru învăţământul profesional – anul de completare, şi tot 10.000 de locuri pentru stagiile de pregătire practică pentru absolvenții ciclului inferior al liceului care au optat pentru întreruperea studiilor și finalizarea pregătirii profesionale.

„Ținând seama că, la nivelul învățământului preuniversitar de stat, pe ansamblu, se înregistrează o scădere a cifrei de școlarizare față de planul aprobat pentru anul școlar precedent (cu 50 de mii de locuri) apreciem că, pentru anul şcolar 2011-2012, proiectul de Hotărâre înaintat Guvernului României nu generează cheltuieli bugetare suplimentare şi nici creşteri numerice ale totalului normelor/posturilor didactice la nivel naţional”, se arată în proiectul Ministerului Educaţiei.

Descarcă aici Nota de Fundamentare privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2011-2012